Βρέθηκαν 40 αποτελέσματα   RSS     Παπασταυρίδης Σταύρος  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Κεντρική ιδέα, τινά για τον Lagrange.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-20 00:21:27 157
[Play] Σύνδεση με τα προηγούμενα  / Διάλεξη 37 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Η «Άλγεβρα» του Bombelli: αναφορά σε Διόφαντο, πολλαπλασιαμός ριζικών, πραγματικών, μιγαδικών, συμβολισμοί. Εισαγωγή στη λύση εξίσωσης 4ου βαθμού κατά Lagrange.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-20 00:53:18 118
[Play] Bombelli και μιγαδικοί αριθμοί  / Διάλεξη 36 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Η «Άλγεβρα» του Bombelli.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-18 00:26:03 158
[Play] Λύση τεταρτοβάθμιας εξίσωσης  / Διάλεξη 35 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Σύμβολα του Ars Magna. Παραδείγματα τεταρτοβάθμιων εξισώσεων. Rafael Bombelli, Άλγεβρα, 1572. Δυνάμεις, μιγαδικοί, πράξεις μιγαδικών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-18 00:53:11 125

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Επίλυση τριτοβάθμιας εξίσωσης στο Ars Magna, διδακτικός σχολιασμός. «Σύγχρονη» διαχείριση εξισώσεων βαθμού 3.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-13 01:06:49 115
[Play] Λύση τριτοβάθμιας εξίσωσης  / Διάλεξη 33 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Συνοπτικά η επίλυση εξίσωσης τρίτου βαθμού. Gerolamo Cardano, Ars Magna.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-13 01:05:15 93

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Σύμβολα ριζικών, εκθέτες, αρνητικοί αριθμοί. Rosenfeld Shenitzer, Christoff Rudolff, Michael Stifel, Robert Recorde.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-11 00:32:29 91
[Play] Σύνοψη των προηγούμενων  / Διάλεξη 31 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Euler και μιγαδικοί αριθμοί. Συμβολισμός και τεχνικές: αλλαγή μεταβλητών, εξισώσεις μεγαλύτερου βαθμού. Άλγεβρα στην Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία. Σύμβολα ριζικών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-11 00:53:22 104
[Play] Αλγεβρικός συμβολισμός και τεχνικές  / Διάλεξη 40 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Euler και η συνεισφορά του.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-06 00:40:31 109
[Play] Συμβολική Άλγεβρα  / Διάλεξη 39 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Μέθοδος των τριών, linear interpolation. Βρίσκοντας ρίζες, μέθοδος Newton - Raphson. Άθροισμα εκθετών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-06 00:47:43 107

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Όριο του f(k)/φ^k. Επιστροφή στην Άλγεβρα της Αναγέννησης, γενική κατάσταση στην Ευρώπη. Ιταλοί αβακιστές, μέθοδος των τριών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-04 00:44:55 109
[Play] Άλγεβρα στον Μεσαίωνα  / Διάλεξη 29 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Leonardo of Pisa’s Liber Abbaci, δεκαδικοί αριθμοί, David Osborn. Liber Abaci, Fibonacci sequence.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-04 00:40:06 83
[Play] Άλγεβρα στην Αναγέννηση: Εισαγωγή  / Διάλεξη 28 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ολοκλήρωση της υποενότητας Συνδυαστικής, κάποιες διδακτικές προτάσεις. Άλγεβρα στην Αναγέννηση: Luca Bartolomeo de Pacioli, Summa de arithmetica, Girolamo Cardano, Ars Magna.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-29 00:46:02 85

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Σχολιασμός. Λίγα λόγια για τον Gauss.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-29 00:40:31 108
[Play] Θεώρημα καλής διάταξης  / Διάλεξη 26 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Κατασκευή Φυσικών. Επαγωγικές ιδέες στον Ευκλείδη. Γινόμενο παραγόντων. Διδακτική πρόταση.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-27 00:37:22 112
[Play] Συνδυαστική: Πρόλογος  / Διάλεξη 25 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Η δουλειά του Ezra. Προσθετική Αρχή. Διδακτικές προτάσεις.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-27 00:53:24 75
[Play] Μαθηματικά και εφαρμογές  / Διάλεξη 23 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Αναφορά σε Κορνήλιο Καστοριάδη. Σχολιασμός: A Mathematician's apology.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-22 00:42:11 102

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Μεσαίωνας, Πρώιμος Μεσαίωνας, Μέσος Μεσαίωνας. 11ος αιώνας μ.Χ. Ύστερος Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Ανθρωπισμός.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-22 00:47:41 196
[Play] Μαθηματικά και Ομορφιά: σχολιασμός  / Διάλεξη 22 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Μαθηματικά και εφαρμογές. "Καθαρά" Μαθηματικά.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-20 00:52:45 95
[Play] Η ομορφιά στα Μαθηματικά  / Διάλεξη 21 (Παπασταυρίδης Σταύρος Καθηγητής)

Ιστορία Νεώτερων Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Σύντομη επανάληψη προηγούμενων. Αρχιμήδης και Αισχύλος, Καβάφης. Κέπλερ, Ομορφιά - Αλήθεια.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-04-20 00:40:41 103
Top