Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα   RSS     Μαρίνος Ευάγγελος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Κυτταρική Βιολογία και Ειδικές Εργαστηριακές Τεχνικές,  Τμήμα Ιατρικής  -  Σχολή Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Επίδειξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού μικρόσκοπίου διέλευσης τύπου ZEISS EM900, του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας. Παρατήρηση ιστολογικού παρασκευάσματος.
2009-04-06 00:48:57 271

Κυτταρική Βιολογία και Ειδικές Εργαστηριακές Τεχνικές,  Τμήμα Ιατρικής  -  Σχολή Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Μάθημα Ιστολογία - Ανοσοϊστοχημεία - Ανοσοκυτταροχημεία που διδάσκεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική και είναι διατμηματικό μεταξύ Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής.
2009-04-06 00:27:57 100

Κυτταρική Βιολογία και Ειδικές Εργαστηριακές Τεχνικές,  Τμήμα Ιατρικής  -  Σχολή Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Μάθημα Ιστολογία - Ανοσοϊστοχημεία - Ανοσοκυτταροχημεία που διδάσκεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική και είναι διατμηματικό μεταξύ Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής.
2009-04-06 00:40:27 53

Κυτταρική Βιολογία και Ειδικές Εργαστηριακές Τεχνικές,  Τμήμα Ιατρικής  -  Σχολή Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Μάθημα Ιστολογία - Ανοσοϊστοχημεία - Ανοσοκυτταροχημεία που διδάσκεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική και είναι διατμηματικό μεταξύ Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής.
2009-04-06 00:48:02 56

Κυτταρική Βιολογία και Ειδικές Εργαστηριακές Τεχνικές,  Τμήμα Ιατρικής  -  Σχολή Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Εργαστηριακή επίδειξη του σαρωτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου JEOL JSM 5600.
2007-11-03 00:21:40 61

Κυτταρική Βιολογία και Ειδικές Εργαστηριακές Τεχνικές,  Τμήμα Ιατρικής  -  Σχολή Επιστημών Υγείας

Υπεύθυνος: Μαρίνος Ευάγγελος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Φιλιώ Μαρινέλη  (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια) , Ευθυμία Μαλεσίου  (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια) , Μαρία Γεωργίου  (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια)

Το θέμα αφορά ιστορική ανασκόπηση, καταγραφή των αποταμιευτικών ασθενειών και ανάλυση κάθε ασθένειας (αιτία, εκδήλωση, αντίμετώπιση). Γίνεται εκτενής αναφορά στο ρόλο των λυσοσωμάτων, στους τρόπους αποθήκευσης προϊόντων του μεταβολισμού, καθώς και στην αντίστοιχη παθοφυσιολογία. Η παρουσίαση κλείνει με ανάλυση των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης των αποταμιευτικών ασθενειών, βιοχημικά ή με γονιδιακή θεραπεία Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα σεμιναρίων του Εργαστηρίου Ιστολογίας και Εμβρυολογίας.
2007-04-25 00:38:00 60
Top