Βρέθηκαν 125 αποτελέσματα   RSS     Μελάς Ευάγγελος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ονομαστικό επιτόκιο και αντίστοιχο πραγματικό επιτόκιο.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-19 00:53:28 103

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εφαρμογές του τύπου ανατοκισμού.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-19 00:48:29 119

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Απλός και σύνθετος τόκος (συνέχεια). Εφαρμογές.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-15 00:47:23 111

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ασκήσεις στην Ελαστικότητα συνάρτησης σε σημείο (συνέχεια). Απλός και σύνθετος τόκος.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-15 00:45:43 122

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ελαστικότητα συνάρτησης σε σημείο. Ιδιότητες. Ασκήσεις.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-15 00:51:08 125

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ελαστικότητα τόξου πραγματικής συνάρτησης. Βασικές ιδιότητες της ελαστικότητας μιας συνάρτησης.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-12 00:39:54 108

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βασικές οικονομικές συναρτήσεις (συνέχεια). Ελαστικότητα σημείου πραγματικής συνάρτησης.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-12 00:40:45 209

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βασικές οικονομικές συναρτήσεις (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-05-12 00:40:53 139

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ιδιότητες διαφορικών. Διαφορικά ανώτερης τάξης. Βασικές οικονομικές συναρτήσεις.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-08 00:43:57 172

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαφορικό μιας συνάρτησης (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-05-08 00:51:14 160

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαφορικό μιας συνάρτησης.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-08 00:49:39 217

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:40:43 227

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων (συνέχεια). Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:48:59 235

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:49:56 308

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Παράγωγος συνάρτησεων σε πεπλεγμένη μορφή.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-29 00:36:52 473

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παράγωγος αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων (συνέχεια). Πεπλεγμένες συναρτήσεις.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-29 00:39:55 256

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παράγωγος αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-04-29 00:41:06 193

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης (συνέχεια). Παράγωγος αντίστροφων τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:46:37 173

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ασκήσεις. Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:39:34 260

Μαθηματικά Ι, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κανόνας του Leibnitz (συνέχεια). Εξίσωση εφαπτόμενης ευθείας και εξίσωση κάθετης ευθείας σε δεδομένο σημείο γραφικής παράστασης συνάρτησης. Καθετότητα καμπύλων σε κοινό τους σημείο.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:45:14 171
Top