Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα   RSS     Γούσιας Ηρακλής [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή βλέπουμε διάφορες περιπτώσεις και περιστατικά προσωρινών και μεταβατικών αποκαταστάσεων.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-04 00:29:21 772

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή βλέπουμε για ποιο λόγο βάζουμε προσωρινές αποκαταστάσεις, τι χρειαζόμαστε για να τις δημιουργήσουμε, από τι υλικά τις κατασκευάζουμε και ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν τοποθετούμε αυτές τις προσωρινές αποκαταστάσεις.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-27 00:45:47 967
[Play] Οδοντικές Παρασκευές, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 6 (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή περιγράφονται τα βήματα οι τεχνικές αλλά και οι αρχές που χρησιμοποιούνται στις οδοντικές παρασκευές. Εστιάζεται στις οδοντικές παρασκευές των πίσω δοντιών και εμπρόσθιων δοντιών και στον τρόπο που αυτά πρέπει να τοποθετηθούν στην γνάθο.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-20 00:36:34 878
[Play] Οδοντικές Παρασκευές, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 5 (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή ορίζεται η οδοντική παρασκευή και παρουσιάζονται τα διαφορετικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία της στεφάνης. Επισημαίνεται ο στόχος της οδοντικής παρασκευής, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Τέλος βλέπουμε τα στάδια που ακολουθούμε κατά την οδοντική παρασκευή.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-30 00:37:21 1004

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή ορίζεται το διαγνωστικό κέρωμα. Βλέπουμε την διαμόρφωση της φατνιακής ακρολοφίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούμε για να πετύχουμε το κέρωμα στο εκμαγείο. Επίσης βλέπουμε πως κατασκευάζουμε μήτρες σιλικόνης και μήτρες omnivac.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-23 00:28:52 985
[Play] Εκμαγεία  / Διάλεξη 3 (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στη διάλεξη αυτή γίνεται ταξινόμηση των αρθρωτήρων και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμε τα εκμαγεία σε αυτούς. Επισημαίνονται επίσης,οι γναθικές θέσεις θεραπείας κατά την προσθετική αποκατάσταση. Αναφέρεται ο όρος σύγκλειση στην προσθετική, από τι εξαρτάται αυτή και τα στοιχεία που καθορίζουν την επιθυμητή σύγκλειση. Ορίζεται η κεντρική σχέση της πάνω και κάτω γνάθου και τα κριτήρια της ιδανικής σύγκλεισης.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-16 00:35:01 814

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή βλέπουμε τι σημαίνει ρίκνωση και τι σπάλγωση, όροι που αφορούν την αποτύπωση με αλγινικό. Επιπλέον, αφού πάρουμε αποτύπωση της οδοντοστοιχίας, βλέπουμε τον τρόπο που προχωράμε στην κατασκευή του εκμαγείου μελέτης, και εξετάζουμε σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια εκμαγεία.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-05 00:09:34 278
[Play] Αποτύπωση με Αλγινικό/ Εκμαγεία Μελέτης  / Διάλεξη 1 (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στην διάλεξη αυτή μαθαίνουμε τι είναι η αποτύπωση με αλγινικό, ποια είναι τα αποτυπωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ακίνητη, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των υλικών και τέλος από τι εξαρτάται η δημιουργία ενός επιτυχημένου αποτυπώματος.
Εξάμηνο: 6o 2015-02-25 00:25:19 466
[Play] Μεταβατικές Αποκαταστάσεις - Προσωρινές (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη κατασκευής μήτρας αντιγράφου του διαγνωστικού κερώματος και εν συνεχεία κατασκευής μεταβατικής γέφυρας στην πρόσθια περιοχή. Γίνεται αναλυτική περιγραφή της τεχνικής και επίδειξη διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων (ασαφή και ακάλυπτα όρια,διόρθωση γεφυρώματος)
Εξάμηνο: 6o 2015-01-29 00:30:27 1796
[Play] Χυτός Άξονας και Ψευδομύλη (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στο βίντεο αυτό γίνεται περιγραφη κατασκευής χυτού άξονα και ψευδομύλης. Η κατασκευή γίνεται σε τρία στάδια .Το πρώτο αφορά την παρασκευή της μύλης , το δεύτερο του ριζικού σωλήνα και το τρίτο την δόμηση του ακρυλικού προπλάσματος
Εξάμηνο: 6o 2015-01-29 00:14:51 1467
[Play] Ανάμειξη Αλγινικού (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη ανάμειξης και λήψης αλγινικού. Αναλυτικά περιγράφονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία και εν συνεχεία με λεπτομέρια δείχνονται οι δύο φάσεις ανάμειξης. Ειδικά στο εκμαγείο της κάτω γνάθου περιγράφεται και η κατασκευή του εδάφους της γλώσσας.
Εξάμηνο: 6o 2015-01-29 00:05:34 2294
[Play] Εκμαγείο Μελέτης (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Μετά τη λήψη του αλγινικού σε σύντομο χρόνο πρέπει να κατασκευαστεί το εκμαγείο μελέτης. Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη κατασκευής των εκμαγείων αυτών με σκληρή γύψο (moldano)
Εξάμηνο: 6o 2015-01-29 00:10:05 1553
[Play] Ανάρτηση σε Αρθρωτήρα (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στο βίντεο αυτό γίνεται επίδειξη ανάρτησης των εκμαγείων μελέτης στον αρθρωτήρα. Η ανάρτηση γίνεται σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνεται η ανάρτηση της άνω γνάθου και ακολουθεί της κάτω γνάθου.
Εξάμηνο: 6o 2015-01-29 00:11:28 1546
[Play] Οδοντικές Παρασκευές Ι (Γούσιας ΗρακλήςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ακίνητη Προσθετική, Τμήμα Οδοντιατρικής

Στα βίντεο αυτά γίνεται ανάλυση και επίδειξη παρασκευής προσθίων και οπισθίων δοντιών με αύλακες ελεγχόμενου βάθους. Δείχνονται τα στάδια ωστε να επιτευχθεί το κατάλληλο σχήμα συγκράτησης στο παρασκευασμένο δόντι.
Εξάμηνο: 6o 2015-01-29 00:12:27 1896
Top