Βρέθηκαν 44 αποτελέσματα   RSS     Μουσάς Ξενοφών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 18, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 34 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιακή Φυσική [13h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-24 00:48:36 68
[Play] Ημέρα 18, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 33 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιακή Φυσική [12h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-24 00:34:47 66
[Play] Ημέρα 17, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 32 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιακή Φυσική [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-18 00:47:12 71
[Play] Ημέρα 17, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 30 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [11h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-18 00:52:17 71
[Play] Ημέρα 17, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 29 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [10h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-18 00:46:42 77
[Play] Ημέρα 16, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 31 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-17 00:38:28 53
[Play] Ημέρα 16, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 30 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιακός άνεμος.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-17 00:52:13 74
[Play] Ημέρα 15, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 29 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-11 00:54:29 57
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 28 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιακή Φυσική [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-10 00:39:31 52
[Play] Ημέρα 14, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 27 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιακή Φυσική [14h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-10 00:50:58 62
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 24 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-04 00:41:08 71
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 23 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [14h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-04 00:46:30 79
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 26 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-04 00:40:58 51
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 25 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

.
Εξάμηνο: 7o 2014-03-04 00:46:01 50
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 24 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-25 00:48:35 49
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 23 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιό-σεισμολογία. Ανίχνευση εσωτερικού Ήλιου. Οριζόντιες ροές στον Ήλιο. Μεσημβρινή ροή.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-25 00:34:14 52
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 22 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Φαινόμενο Ντόπλερ.Alfvén
Εξάμηνο: 7o 2014-02-24 00:35:58 54
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 21 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Χαρακτηριστικά κυμάνσεων. Ταχύτητα διάδοσης κυμάτων στο εσωτερικό του Ήλιου. Ζώνη ακτινοβολίας και μεταφοράς.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-24 00:53:52 55
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 20 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Παρατηρήσεις μέσω εικόνων από τηλεσκόπια της Ηλιακής δραστηριότητας.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-18 00:40:49 60
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 19 (Μουσάς ΞενοφώνΚαθηγητής)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ηλιο-σεισμολογία.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-18 00:55:01 72
Top