Βρέθηκαν 86 αποτελέσματα   RSS     Δασενάκης Μάνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Προφίλ χημικών θαλάσσιων στοιχείων - είδη - Accumulated, recycled, scavenged - Βιολογικά στοιχεία - Αρχή του Marcet - Ανοξικές λεκάνες
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-26 00:59:55 59

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Κύκλος φωσφόρου - Πυρίτιο - Κύκλος Πυριτίου - Παγκόσμιος ωκεάνιος κύκλος πυριτίου - Ευτροφισμός - Επιπτώσεις ανάπτυξης ευτροφικών συνθηκών - Παράμετροι ευτροφισμού
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-19 00:59:55 55

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Βασικά φυτικά θρεπτικά συστατικά - Άζωτο - Κύκλοι αζώτου - Κύκλος αζώτου στο θαλάσσιο περιβάλλον - Αφομοίωση του αζώτου - Νιτροποίοιηση - Απονιτροποίηση - Αντιδράσεις αναερόβιας οξείδωσης
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-19 00:59:56 44

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Ωκεάνια κατανομή pH, DIC, αλκαλικότητας, μερικής πίεσης διοξειδίου άνθρακα - Παράγοντες που επηρεάζουν την pCO2
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:55 53

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Ιζηματοπαγίδα - Μετρήσιμα μεγέθη - Ολική αλκαλικότητα - Μέθοδοι προσδιορισμού οργανικού άνθρακα - Οξείδωση οργανικού άνθρακα - Οξέα στο θαλασσινό νερό
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:55 52

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Κύκλος του άνθρακα (αναλυτικά) - Οργανικός άνθρακας στο θαλάσσιο χώρο - Ισοζύγιο ωκεάνιου άνθρακα - Φυσική αντλία διαλυτότητας - Βιολογική αντλία
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:56 42

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Επιτόπιες μετρήσεις - Συντήρηση - μεταφορά δειγμάτων - Δειγματοληψία νερού, ιζημάτων, πλαγκτού, οργανισμών - Παραδείγματα - Σύνθετα δείγματα - Χημικές αναλύσεις - Εξοπλισμός εργαστηρίου - Επεξεργασία αποτελεσμάτων - Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου - Κατανομή οξυγόνου - Χημικός ιωδιομετρικός καθορισμός - Ηλεκτρόδιο τύπου Clark
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-22 00:59:56 38

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Επιλογή σταθμών δειγματοληψίας - Παραδείγματα επιλογής - Επιτόπιες μετρήσεις - Συντήρηση - μεταφορά δειγμάτων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-22 00:59:55 45

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Συγκεντρώσεις διοξινών και παρόμοιων τοξικών ρύπων σε τρόφιμα, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα μέσω της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-15 00:59:55 30

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Συγκεντρώσεις διοξινών και παρόμοιων τοξικών ρύπων σε τρόφιμα, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα μέσω της ρύπανσης του περιβάλλοντος. - Ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι - Πηγές διοξινών - PCB - Τοξικό ισοδυνάμιο TEQ - Ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση έκθεσης σε διοξίνες και PCB
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-15 00:59:55 56

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Θαλάσσια Ζωή - Φωτοσύνθεση - Χημειοσύνθεση - Κατανομή αερίων στη θάλασσα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-15 00:59:55 58
[Play] 3. Marine Sediments - Μέρος Γ'  / Διάλεξη 9 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 3 - Ιζήματα - Λιθογενή ιζήματα - Βιογενή ιζήματα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-08 00:59:54 43
[Play] 3. Marine Sediments - Μέρος Β'  / Διάλεξη 8 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 3 - Ιζήματα - Λιθογενή ιζήματα - Βιογενή ιζήματα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-08 00:59:56 44
[Play] 3. Marine Sediments - Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 3 - Ιζήματα - Λιθογενή ιζήματα - Βιογενή ιζήματα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-08 00:59:56 48
[Play] 2. Freshwater - Seawater - Μέρος Γ'  / Διάλεξη 6 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 2 - Θαλασσινό νερό (συνέχεια)
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-01 00:59:54 51
[Play] 2. Freshwater - Seawater - Μέρος Β'  / Διάλεξη 5 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 2 - Ο Κύκλος του νερού - Θαλασσινό νερό
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-01 00:59:55 47
[Play] 2. Freshwater - Seawater - Μέρος Α'  / Διάλεξη 4 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 2 - Πού βρίσκεται το νερό - Δεσμός υδρογόνου
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-01 00:59:55 49
[Play] 1. Εισαγωγή - Μέρος Γ'  / Διάλεξη 3 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 1 - Σεισμική δραστηριότητα - Χημική ωκεανογραφία - Θαλάσσια ρύπανση - Ο κύκλος του νερού
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-11-24 00:59:55 48
[Play] 1. Εισαγωγή - Μέρος B'  / Διάλεξη 2 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 1 - Ιστορική διαδρομή
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-11-24 00:59:55 47
[Play] 1. Εισαγωγή - Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Δασενάκης ΜάνοςΚαθηγητής)

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Ενότητα 1 - Εισαγωγή - Ιστορική διαδρομή
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-11-24 00:59:55 65
Top