Βρέθηκαν 49 αποτελέσματα   RSS     Πρέκα Παναγιώτα  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Έκλειψη Ηλίου 20-3-2015,  Τμήμα Φυσικής

Υπεύθυνος: Πρέκα Παναγιώτα   (Επίκουρος Καθηγήτρια),  Τμήμα Φυσικής

Ομιλητές:  Πρέκα Παναγιώτα   (Επίκουρος Καθηγήτρια) , Βασίλης Μανιμάνης  (Επιστημονικός συνεργάτης)

Κάλυψη εκδήλωσης Έκλειψης Ηλίου που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φυσικής.
2015-03-20 00:06:27 28
[Play] Ημέρα 18, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 32 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-24 00:36:46 70
[Play] Ημέρα 18, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 31 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [14h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-24 00:37:07 71
[Play] Ημέρα 16, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 28 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-17 00:46:24 85
[Play] Ημέρα 16, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 27 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [14h]
Εξάμηνο: 7o 2014-03-17 00:34:43 60
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 18 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [16h]
Εξάμηνο: 7o 2014-02-18 00:43:38 57
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 17 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-02-18 00:44:06 71
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 16 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Οπτικό βάθος.Αδιαφάνεια μέσου. Εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-11 00:46:31 67
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 15 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Κλίμακα ύψους. Ρυθμός μεταβολής πυκνότητας και ύψους. Συνθήκες υδροστατικής ισορροπίας. Προσέγγιση παραλλήλων επιπέδων. Παράλληλα επίπεδα μελέτης ηλιακής ατμόσφαιρας.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-11 00:36:44 57
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 13 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-02-10 00:43:18 55
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 12 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [14h]
Εξάμηνο: 7o 2014-02-10 00:42:29 75
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 14 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Θεώρημα παγωμένης ροής Alfvén. Κίνηση πλάσματος. Εξίσωση διάχυσης.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-10 00:38:49 54
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 13 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Σύμμετρο ουδέτερο μαγνητικό πεδίο. Ρεύμα πεδίου. Χρονική μεταβολή πεδίου. Σχέση με το πλάσμα. Μαγνητικός αριθμός Reynolds.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-10 00:47:55 53
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 12 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

3 Εξισώσεις Μαγνητό-υδροδυναμικής. Μαγνητική ένταση. Δυναμικές γραμμές. Σύμμετρες παραβολές. Χ-point.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-04 00:42:52 55
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 11 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Μαγνητικοί Βρόγχοι. Εξίσωση Ohm. Μαγνητό-δυναμική προσέγγιση.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-04 00:35:37 56
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 10 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Επίδραση εκρηκτικών φαινομένων του Ήλιου στη Γη.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-03 00:44:54 55
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 9 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο. Τρεις κινήσεις. Γυροσκοπική , αναπήδησης, ολίσθησης. Μαγνητική ροή.
Εξάμηνο: 7o 2014-02-03 00:43:24 58
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 6 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [15h]
Εξάμηνο: 7o 2014-01-27 00:37:15 56
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 5 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Φυσική Διαστήματος, Τμήμα Φυσικής

Φυσική Διαστήματος [14h]
Εξάμηνο: 7o 2014-01-27 00:40:53 73
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 6 (Πρέκα Παναγιώτα Επίκουρος Καθηγήτρια)

Ηλιακή Φυσική, Τμήμα Φυσικής

Στεμματικές Εκλάμψεις μάζας.Συσχέτιση αριθμού κηλίδων και εκρηκτικών φαινομένων. Γεωμαγνητικές καταιγίδες
Εξάμηνο: 7o 2014-01-27 00:42:57 58
Top