Βρέθηκαν 68 αποτελέσματα   RSS     Λιάκος Αντώνιος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Concluding Remarks (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Concluding Remarks (2015-06-20 19:10:01) Chair-Vangelis Karamanolakis Berber Bevernage, Stefan Berger, Chris Lorenz Closing of the conference-Effi Gazi
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:58 120
[Play] Greek Historiography (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Greek Historiography (2015-06-20 16:10:01) Effi Gazi, Vangelis Karamanolakis, Antonis Liakos Identity and modernisation:The two concerns of Greek historiography. Thomas Gallant-Greek historiography as a sample of contemporary trends in historiography. Chair:Vangelis Kexhriotis
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:53 142
[Play] Panel on the History of Science (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Panel on the History of Science (2015-06-20, 16.00) Discussion Chair-Dimitris Kyrtatas Theodore Arabatzis-The turn to practise and the rapprochement between history and history science. Costas Gavroglou-Social constructivism and history of science. Vasia Lekka-The relations between history and history of science: The case of the history of psychiatry. Manolis Platiniotis-Moving localities and creative circulation:New approaches to 20th-century historiography of science. Aristotle Tympas-The historiographical challenge of 20th-century technological enthusiasm.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:37:34 115
[Play] Transnationalism (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Transnationalism (2015-06-20 15:10:02) Chair-Lina Ventura Luis Trindade-Cultural history and the 20th century. Ioanna Laliotou-From cosmopolitanism to cosmopolitics: Historical past and futurity in contemporary cultural theory and critique. Nicholas Doumanis-World History in world history:The return of large scale historical analysis. Pedro Caldas-Uncanny past: On a chapter of Thomas Mann's "The Magic Mountain".
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:55 89
[Play] Historians, Justice and Human Rights (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Historians, Justice and Human Rights (2015-06-20 15:10:02) Chair-Chris Lorenz Luigi Cajani- The historian and the law. Dimitris Kousouris-Justice, historiography and the quest for historical truth: The case of Raul Hilberg. Stephan Scheuzger-Writing history in the age of human rights: Truth commissions and the representation of historical injustices.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:53 91
[Play] Transnationalism (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Transnationalism (2015-06-20 15:10:01) Chair-Lina Ventura Luis Trindade-Cultural history and the 20th century. Ioanna Laliotou-From cosmopolitanism to cosmopolitics: Historical past and futurity in contemporary cultural theory and critique. Nicholas Doumanis-World History in world history:The return of large scale historical analysis. Pedro Caldas-Uncanny past: On a chapter of Thomas Mann's "The Magic Mountain".
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:55 91
[Play] Panel on the History of Science (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Panel on the History of Science (2015-06-20 15:00) Chair-Dimitris Kyrtatas Manolis Platiniotis-Moving localities and creative circulation:New approaches to 20th-century historiography of science. Aristotle Tympas-The historiographical challenge of 20th-century technological enthusiasm.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:43:19 92
[Play] Historians, Justice and Human Rights (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Historians, Justice and Human Rights (2015-06-20 14:10:02) Chair-Chris Lorenz Luigi Cajani- The historian and the law. Dimitris Kousouris-Justice, historiography and the quest for historical truth: The case of Raul Hilberg. Stephan Scheuzger-Writing history in the age of human rights: Truth commissions and the representation of historical injustices.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:55 86
[Play] Transnationalism (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Transnationalism (2015-06-20 14:10:02) Chair-Lina Ventura Luis Trindade-Cultural history and the 20th century. Ioanna Laliotou-From cosmopolitanism to cosmopolitics: Historical past and futurity in contemporary cultural theory and critique. Nicholas Doumanis-World History in world history:The return of large scale historical analysis. Pedro Caldas-Uncanny past: On a chapter of Thomas Mann's "The Magic Mountain".
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:56 68
[Play] Panel on the History of Science (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Panel on the History of Science (2015-06-20 14:00) Chair-Dimitris Kyrtatas Theodore Arabatzis-The turn to practise and the rapprochement between history and history science. Costas Gavroglou-Social constructivism and history of science. Vasia Lekka-The relations between history and history of science: The case of the history of psychiatry.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:49:43 103
[Play] Transnationalism (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Transnationalism (2015-06-20 13:10:02) Chair-Lina Ventura Luis Trindade-Cultural history and the 20th century. Ioanna Laliotou-From cosmopolitanism to cosmopolitics: Historical past and futurity in contemporary cultural theory and critique. Nicholas Doumanis-World History in world history:The return of large scale historical analysis. Pedro Caldas-Uncanny past: On a chapter of Thomas Mann's "The Magic Mountain".
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:41 68
[Play] Historians, Justice and Human Rights (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Historians, Justice and Human Rights (2015-06-20 13:10:01) Chair-Chris Lorenz Luigi Cajani- The historian and the law.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:41 76
[Play] Postcolonialism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Postcolonialism II (2015-06-20 12:10:01) Chair-Anna Karakatsouli Sakis Gekas-The absence/presence of anticolonial and postcolonial discourses in Greek historiography. Andre Luiz Joanilho, Mariangela Pecciolli Galli Joanilho- Diagnoses on the nation: Brazilian cultural history in the 1930s. Nils Riecken- Modernity as rupture:Analysing Abdallah Laroui's epistemology of history as a postcolonial intellectual practise.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:57 83
[Play] Post - Communism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post - Communism II (2015-06-20 12:10:01) Chair-Marius Turda Sorin Antohi- Past Continuous: Distancing the short 20th century in East Central Europe. Aurimas Svedas-The age of extremes and Lithuanian historian-ploughmen, historian-fighters and historian-firemen. Igor Vranic- Historiographical decline and the collapse of transnational connections among Croatian historians after 1945.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 87
[Play] East Asia Historiography II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

East Asia Historiography II (2015-06-20 12:10) Discussion Chair-Stefan Tanaka Michael Facius-Japanese historians and the 'early modern',ca.1900-1955 Masayuki Sato-The role and purpose of historiography in East Asia.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:49:48 86
[Play] Postcolonialism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Postcolonialism II (2015-06-20 11:10:01) Chair-Anna Karakatsouli Sakis Gekas-The absence/presence of anticolonial and postcolonial discourses in Greek historiography. Andre Luiz Joanilho, Mariangela Pecciolli Galli Joanilho- Diagnoses on the nation: Brazilian cultural history in the 1930s. Nils Riecken- Modernity as rupture:Analysing Abdallah Laroui's epistemology of history as a postcolonial intellectual practise.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 63
[Play] Post - Communism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post - Communism II (2015-06-20 11:10:01) Chair-Marius Turda Sorin Antohi- Past Continuous: Distancing the short 20th century in East Central Europe. Aurimas Svedas-The age of extremes and Lithuanian historian-ploughmen, historian-fighters and historian-firemen.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 94
[Play] East Asia Historiography II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

East Asia Historiography II (2015-06-20 11:10) Chair-Stefan Tanaka Michael Facius-Japanese historians and the 'early modern',ca.1900-1955 Masayuki Sato-The role and purpose of historiography in East Asia.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:43:25 79
[Play] Post-Communism I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post-Communism I (2015-06-20 10:10:01) Chair- Ada Dialla Krzysztof Brzechczyn- Class analysis of real socialism: Old approaches and new perspectives. Kostis Karpozilos-History doesn nothing: Ex-radicals and the disillusionment with history. Gerald Mako-Atale of two wars:Lev Gumilev, the Eurasianist school and the turning points of the 20th century.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:56 87
[Play] Postcolonialism I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Postcolonialism I (2015-06-20 10:10:01) Chair-Neni Panourgia Shria Chatterjee-Whriting fields:Stella Kramrisch and historiography in 20th-century India. David Corrales-The Americanisation of Spain: A new historiographical contribution to the international debate. Despina Lalaki-Digging for democracy in Greece: Civilising and decivilising processes during the 'American century'. William Gallois-The triumph of the Western historical imagination.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:56 90
Top