Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα   RSS     Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 11, Σεμινάριo, Μέρος G'  / Διάλεξη 28 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Οι εννέα θολωτοί τάφοι και η κατάταξή τους κατά Wace.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-07 00:42:25 109
[Play] Ημέρα 11, Σεμινάριo, Μέρος B'  / Διάλεξη 26 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μελετώντας τον Πόλεμο κατά την Εποχή του Χαλκού (συνέχεια)(εξετάζεται πως τα τείχη, η πρόσβαση και οι σήραγγες σε διάφορες περιοχές εξυπηρετούσαν αμυντικούς σκοπούς, πολεμική εικονογραφία) - Οι σημαντικότερες θεωρίες για την καταστροφή της μυκηναϊκής κοινωνίας.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-07 00:35:30 125
[Play] Ημέρα 11, Σεμινάριo, Μέρος A'  / Διάλεξη 25 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μελετώντας τον Πόλεμο κατά την Εποχή του Χαλκού (οι πολεμιστές και ο οπλισμός τους, απεικόνιση μαχών και κυνηγιού σε ευρήματα και τοιχογραφίες διαφόρων περιοχών).
Εξάμηνο: 5o 2015-01-07 00:51:20 158
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Β'  / Διάλεξη 24 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η Γραμμική γραφή Β (σύγκριση με την Γραμμική Α, εργαλεία γραφής και πινακίδες, βασικοί διοικητικοί "τρόποι") - Το τέλος των Αιγαιακών γραφών.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-07 00:36:32 223
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Α'  / Διάλεξη 23 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τι είναι η γραφή - Βασικά προλεγόμενα για τις Αιγαιακές γραφές - Η γραφή των Αρχανών - Η "Κρητική Ιερογλυφική" γραφή - Η Γραμμική γραφή Α.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-07 00:35:37 485
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Β'  / Διάλεξη 22 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο ταφικός τύμβος - Οι θαλαμοειδείς τάφοι (συνέχεια).
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 00:58:34 112
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιγραφή των φρεατοειδών, των θολωτών και των θαλαμοειδών τάφων.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 01:07:22 119
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Β'  / Διάλεξη 20 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιγραφή των λάκκων, των κιβωτιόσχημων, των υβριδικών και των λακκοειδών τάφων (ομοιότητες και διαφορές).
Εξάμηνο: 5o 2014-12-10 01:04:45 162
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Β' NEW  / Διάλεξη 20 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το δίκτυο επικοινωνίας με το Βορρά.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-10 00:17:57 81
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Α'  / Διάλεξη 19 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το ανάκτορο της Πύλου (η γεωγραφική θέση, η απουσία τείχους, οι εκτεταμένες αποθήκες προϊόντων και σκευών, οι πινακίδες της Γραμμικής Β) - Δίκτυο επικοινωνίας με τη Δύση.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-10 00:56:00 104
[Play] Ημέρα 8 Μέρος Β'  / Διάλεξη 18 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ακρόπολη του Γλα (συνέχεια)(εξετάζεται η διάταξη και ο τύπος των οικοδομημάτων όπως επίσης και η χρήση του χώρου συγκριτικά με τις υπόλοιπες Μυκηναϊκές ακροπόλεις) - Τα κατάλοιπα και ο θολωτός τάφος του Ορχομενού - Τα σημαντικότερα κατάλοιπα και διάφορα πολύτιμα ευρήματα της Θήβας - Το νεκροταφείο της Τανάγρας.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 00:49:42 75
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η αποστράγγιση της Κωπαϊδος - Η ακρόπολη του Γλα (η γεωγραφική θέση, το τείχος, η πρόσβαση, το συγκρότημα και τα δωμάτιά του).
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 01:02:40 98
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β'  / Διάλεξη 16 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Αθήνας (η γεωγραφική θέση, το τείχος, η πρόσβαση).
Εξάμηνο: 5o 2014-11-26 01:07:56 106
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 15 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διάφορα ευρήματα της ευρύτερης περιοχής, η δημιουργία ανακτορικού συγκροτήματος στο λόφο της Ακρόπολης, η συνύπαρξη οικισμών στην Αττική.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-26 01:13:35 133
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 14 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η γεωγραφική θέση και η γεωμορφολογία της περιοχής κατά εποχές, η διάκριση της περιοχής σε ενότητες, το Μυκηναϊκό νεκροταφείο της Αγοράς και το Νότιο νεκροταφείο, στην περιοχή των Αθηνών, με τα ευρήματά τους.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-19 01:19:11 143
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β' NEW 1  / Διάλεξη 14 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο οικισμός του Κοράκου - Το τείχος του Ισθμού και το νεκροταφείο των Αηδονιών με τα ευρήματά του.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-19 01:19:11 110
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β' NEW 2  / Διάλεξη 14 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Άλλες Μυκηναϊκές θέσεις στην αργολική επικράτεια: Η Πρόσυμνα (οι θαλαμοειδείς τάφοι και ο μοναδικός θολωτός) - Το Μπερμπάτι (το κεραμικό εργαστήριο και η παραγωγή εικονιστικής κεραμικής) - Οι Ζυγουριές (το Potter’s Shop).
Εξάμηνο: 5o 2014-11-19 01:19:11 113
[Play] Ημέρα 6 Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ακρόπολη της Μιδέας (η γεωγραφική της θέση, το τείχος και η πρόσβαση, διάφορα ευρήματα, το νεκροταφείο των Δενδρών και ο ασύλητος θολωτός τάφος με τα κτερίσματα, η περίφημη πανοπλία σε μικρό θαλαμοειδή τάφο).
Εξάμηνο: 5o 2014-11-19 00:58:37 98
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 12 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ακρόπολη των Μυκηνών (συνέχεια)(περιγραφή των θολωτών τάφων).
Εξάμηνο: 5o 2014-11-12 00:35:34 119
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 11 (Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα ΠαναγιώταΚαθηγήτρια)

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η ακρόπολη των Μυκηνών (συνέχεια)(διάφορα ευρήματα, αναφορά στους εννέα θολωτούς τάφους και τα νεκροταφεία της περιοχής, οι οικίες του λόφου της Παναγίας).
Εξάμηνο: 5o 2014-11-12 00:52:55 99
Top