Βρέθηκαν 54 αποτελέσματα   RSS     Ντέντος Σκαρλάτος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-19 10:10:02) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-19 00:59:53 97
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-19 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-19 00:51:17 72
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-16 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-16 00:59:51 55
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-16 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-16 00:59:52 70
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-12 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-12 00:59:53 45
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-12 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-12 00:59:55 49
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-09 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-09 00:59:51 53
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-09 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-09 00:59:52 61
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-05 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-05 00:59:46 39
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-05 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-05 00:59:55 55
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-02 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-02 00:59:49 53
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-02 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-02 00:59:53 66
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-11-21 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-11-21 00:59:54 50
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-11-21 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-11-21 00:59:54 69
[Play] Ελάσσονα Εκδυσόζωα. Διάλεξη 2η.  / Διάλεξη 34 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Βραδύπορα. Φύλο Θωρακοφόρα. Φύλο Πριαπουλίδια. Φύλο Κινόρρυγχα. Φύλο Ονυχοφόρα. Φύλο Νηματόμορφα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-15 00:24:09 116
[Play] Ελάσσονα Εκδυσόζωα. Διάλεξη 1η.  / Διάλεξη 33 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Έκδυση. Φύλο Νηματώδεις. Ασθένειες που προκαλούν στους ανθρώπους.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-15 00:47:13 99

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Δακτυλιοσκώληκες: Σχέδιο οργάνωσης σώματος. Πολύχαιτοι. Κλάδος Πωγωνοφόρα. Κλάδος Επισαγματοφόρα. Ομοταξία Ολιγόχαιτοι. Ομοταξία Βδελλίδια.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-11 00:32:42 143

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Δακτυλιοσκώληκες: Παρουσίαση των φύλων. Μεταμέρεια. Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Φυλογένεση.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-11 00:29:57 197

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Ανατομή Ολιγοχαίτου Δακτυλιοσκώληκα
Εξάμηνο: 2o 2014-07-03 00:14:09 158

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Πλατυέλμινθες (Ομοταξία Στροβιλιστικοί). Εισαγωγή. Παρατήρηση μικροσκοπικών και μακροσκοπικών παρασκευασμάτων. Παρατήρηση και πραγματοποίηση τομής σε ζωντανά δείγματα Ολιγόχαιτου Δακτυλιοσκώληκα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-03 00:17:14 124
Top