Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα   RSS     Νικολαϊδου Άρτεμις  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εχινοειδή. Ακανόνιστοι αχινοί. Εσωτερική οργάνωση αχινού. Στοματική περιοχή. Μασητική συσκευή "Λύχνος του Αιστοτέλη". Ολοθουροειδή. Οστάρια σωματικού τοιχώματος Ολοθουροειδούς. Εξωτερική μορφολογία Ολοθουρίων. Εσωτερική οργάνωση Ολοθούριου. Ολοθούριο με σωληνίσκους του Cuvier. Κρινοειδή. Απολιθωμένα Κρινοειδή. Εξωτερική μορφολογία Κρινοειδών. Ημιχορδωτά. Ετερόπνευστα. Πτεροβράγχια. Χαρακτηριστικά Ημιχορδωτών. Χαρακτηριστικά Χορδωτών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-29 00:18:11 427

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Κύρια χαρακτηριστικά Εχινοδέρμων. Εξωτερικά χαρακτηριστικά Αστεροειδών. Στοιχεία της επιφάνειας. Ποδολαβίδα Αστερία. Εξωτερική οργάνωση Αστερία. Εγκάρσια τομή βραχίονα Αστερία. Αστερίας: Υδροφορικό σύστημα , αιμικό σύστημα, πρόσληψη τροφής. Αναγέννηση. Προνύμφες. Εμβρυική ανάπτυξη και Αναπαραγωγή. Οφιουροειδή. Εγκάρσια τομή και κίνηση. Σύγκριση Οφιουροειδών - Αστεροειδών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-29 00:33:30 312
[Play] Μαλάκια. Διάλεξη 3η.  / Διάλεξη 29 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Ομοταξία Κεφαλόποδα. Απολιθωμένα Κεφαλόποδα. Πιθανή εξέλιξη Κεφαλόποδων. Δομή σώματος Nautilus. Κίνηση. Αναπνοή. Κυκλοφορία. Νευρικό σύστημα. Αισθητήρια. Εσωτερικά χαρακτηριστικά. Χρωματοφόρα. Χρωματική προσαρμογή. Αυγά-νεαρό άτομο-ενήλικο άτομο σουπιάς. Ομάδες κεφαλόποδων. Κολεοειδή.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-08 00:33:11 177
[Play] Μαλάκια. Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 30 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φυλογένεση Μαλακίων. Κοινά χαρακτηριστικά των Μαλακίων με τους Δακτυλιοσκώληκες. Προέλευση Μαλακίων. Σύγκριση οστράκου, μανδυακής κοιλότητας, πεπτικού συστήματος και βραγχίων στις ομάδες των Μαλακίων. Επανάληψη βασικών εννοιών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-08 00:28:17 143
[Play] Μαλάκια. Διαλεξη 2η.  / Διάλεξη 28 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Συστροφή. Περιέλιξη. Εξέλιξη βραγχίων στα Γαστερόποδα. Μανδυακή κοιλότητα και κτενίδια σε Πρωσοβράγχια. Τροφή Γαστερόποδων. ΑναπαραγωγήΓαστερόπδων. Ανατομή πνευμονοφόρου Γαστερόποδου. Αυγά. Οι ομάδες των Γαστερόποδων. Aplysia. Πελαγικά Οπισθοβράγχια. Ομοταξία Δίθυρα. Εξέλιξη βραγχίων στα Δίθυρα. Πρόσληψη τροφής. Στομάχι Διθύρου. Αισθητήρια.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-04 00:36:02 221
[Play] Μαλάκια. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 27 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Όστρακο Μαλακίων. Σχέδια οργάνωσης σώματος. Χαρακτηριστικά. Μορφολογία γενικευμένου Μαλακίου. Ξύστρο. Πόδι. Λειτουργία του ποδιού στα Γαστερόποδα. Πτωτόγονο κτενίδιο. Ομοταξίες Μαλακίων: Ουροβοθριωτά, Σωληνόγαστροι, Μονοπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-04 00:26:04 328
[Play] Ακτινωτά ζώα. Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 22 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Κτενοφόρα: Μορφές. Δομή. Χαρακτηριστικά. Ομοιότητες Κνιδοζώων - Κτενοφόρων. Διαφορές Κνιδοζώων - Κτενοφόρων.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-20 00:09:39 144
[Play] Ακτινωτά Ζώα. Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 21 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Σκυφόζωα. Δομή Σκυφομέδουσας. Αναπαραγωγικός Κύκλος. Χαρακτηριστικά Σκυφοζώων. Κυβόζωα. Δομή Κυβομέδουσας. Χαρακτηριστικά Κυβοζώων. Σταυρόζωα. Ανθόζωα: Υφομοταξία Ζωανθάρια ή Εξακοράλλια, Υφομοταξία Οκτωκοράλλια ή Αλκυονάρια. Εσωτερική Δομή Θαλάσσιας Ανεμώνας. Δομή Σκληρακτίνιου Ζωανθάριου. Δομή Οκτωκοραλλίου.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-20 00:39:45 169

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Επίδειξη Ανατομής κανονικού Αχινού.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-19 00:13:53 181

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Επίδειξη ανατομής σουπιάς.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-19 00:29:09 262

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εισαγωγή: Συστηματική Εχινοδέρμων. Ανατομή αχινού.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-19 00:25:33 224

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εισαγωγή: Το σώμα των Μαλακίων. Το όστρακο των μαλακίων. Γενικευμένο Μαλάκιο. Ομοταξίες: Ουροβοθριωτά, Σωληνόγαστροι, Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα, Δίθυρα, Κεφαλόποδα. Ανατομή σουπιάς: Εξωτερική μορφολογία. Σηπίο. Εσωτερική οργάνωση. Πεπτικό σύστημα. Αναπαραγωγικό σύστημα (αρσενικού, θηλυκού). Γεννητικός αγωγός αρσενικού. Γεννητικό σύστημα θηλυκού. Εξωκοτύλη. Κυκλοφορικό σύστημα. Γενικευμένη εσωτερική απεικόνιση.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-19 00:34:44 285
[Play] Ακτινωτά Ζώα. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 20 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Κνιδόζωα. Μορφές Κνιδοζώων. Κνιδοκύτταρα. Τοίχωμα Σώματος. Μυοεπιθηλιακά και νευριά κύτταρα Κνιδοζώων. Είδη νηματοκύστεων. Υδρόζωα. Μονήρες Υδρόζωο. Αποικιακό Υδρόζωο. Δομή αποικιακού Υδρόζωου. Δομή Υδρομέδουσας. Πρόσληψη τροφής. Αναπαραγωγή Ύδρας. Χαρακτηριστικά Υδροζώων.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-17 00:33:51 258
[Play] Σπόγγοι και Πλακόζωα.  / Διάλεξη 19 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Η προέλευση των Μεταζώων. Θεωρία του συγκυτιακού βλεφαριδοφόρου. Χοανομαστιγωτά. Θεωρία του αποικιακού μαστιγοφόρου προγόνου. Θεωρία πολυφυλετικής προέλευσης. Φύλο Ποροφόρα ή Σπόγγοι. Τύποι συστήματος αγωγών στους Σπόγγους. Εξέλιξη της μορφής των Σπόγγων. Τα κύτταρα των Σπόγγων. Χοανοκύτταρα. Οι λειτουργίες των Σπόγγων. Αναπαραγωγή. Ομοταξίες Σπόγγων. Σαρκοφάγοι Σπόγγοι. Χαρακτηριστικά Ποροφόρων. Φύλο Πλακόζωα.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-17 00:33:56 239

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εισαγωγικό: Μορφή Σπόγγων. Απλούστερη μορφή Σπόγγων. βελόνες Σπόγγου. Ομοταξίες Σπόγγων. Φύλο Κνιδόζωα. Ομοταξί αΚνιδοζώων. Τυπικές μορφές Κνιδοζώων -Πολύποδα. υδρόζωα. Δομή Αποικιακού Υδρόζωου. Τομή Ύδρας. Αναπαραγωγικός κύκλος Obelia. Σκυφόζωα. Δομή εφύρας Σκυφομέδουσας. Σταυρόζωα. Κυβόζωα. Ανθόζωα. Παρασκευάσματα.
Εξάμηνο: 2o 2014-06-05 00:29:34 275
Top