Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Λέκκας Ευθύμιος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 13, Μέρος Β'  / Διάλεξη 25 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ηφαιστειακό τόξο - ηφαιστειακά πετρώματα, αλπικός και μεταλπικός κύκλος.
Εξάμηνο: 2o 2015-06-03 00:34:14 143
[Play] Ημέρα 13, Μέρος Α'  / Διάλεξη 24 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Οι βασικές μονάδες του τόξου (εμπροστοτάφρος ή τάφρος, νησιωτικό τόξο, οπισθοτάφρος, ηφαιστειακό τόξο, οπισθοχώρα), γεωτεκτονικές ενότητες, πετρώματα και δομές που συναντώνται.
Εξάμηνο: 2o 2015-06-03 00:43:58 168
[Play] Ημέρα 12, Μέρος Α'  / Διάλεξη 23 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Η έννοια της παραμόρφωσης, τα είδη παραμόρφωσης, από τι επηρεάζεται, παραδείγματα τεκτονικών δομών από παραμόρφωση (εικόνες), επώθηση (τεκτονικό ράκος, τεκτονικό παράθυρο).
Εξάμηνο: 2o 2015-05-27 00:58:38 135
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β'  / Διάλεξη 14 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τα χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος γέννησής τους και η καταγραφή τους, σεισμικότητα στον Ελλαδικό χώρο, συνοδά καταστροφικά φαινόμενα.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-21 00:38:04 173
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Λέκκας ΕυθύμιοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δομή της γης, δυναμική μανδύα και τεκτονικών πλακών, οι λιθοσφαιρικές πλάκες και η σεισμικότητα στα πλαίσια μετακίνησής τους, γένεση και εξαφάνιση ωκεανών, ορογένεση.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-21 00:41:12 169
Top