Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Κάββουρα-Σισσούρα Θεοδώρα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Table Ronde Finale  / Μέρος 5 (Κάββουρα-Σισσούρα ΘεοδώραΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εκπαίδευση στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διάλεξη στη διημερίδα ''Layers of identities / Επίπεδα ταυτοτήτων'' (2015-05-30 13:10:01)
Εξάμηνο: - 2015-05-30 00:59:57 77

Εκπαίδευση στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διάλεξη στη διημερίδα ''Layers of identities / Επίπεδα ταυτοτήτων'' (2015-05-30 12:10:01)
Εξάμηνο: - 2015-05-30 00:59:56 65
[Play] ''Valeurs partagées et identités à l’ère de mondialisation''  / Μέρος 3 (Κάββουρα-Σισσούρα ΘεοδώραΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εκπαίδευση στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διάλεξη στη διημερίδα '' Layers of identities/ Επίπεδα ταυτοτήτων'' (2015-05-30 11:10:01)
Εξάμηνο: - 2015-05-30 00:59:43 71

Εκπαίδευση στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διάλεξη Μαθήματος ' Εκπαίδευση στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες' στις 2015-05-30 10:10:01
Εξάμηνο: - 2015-05-30 00:59:59 50
[Play] L’identité anglo-québécoise et l’enseignement de l’histoire nationale du Québec et du Canada.  / Μέρος 1 (Κάββουρα-Σισσούρα ΘεοδώραΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Εκπαίδευση στην Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διάλεξη στη διημερίδα '' Layers of Identities/Επίπεδα ταυτοτήτων'' (2015-05-30 09:10:01)
Εξάμηνο: - 2015-05-30 01:00:13 78
Top