Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα   RSS     Θωμαΐδης Νικόλαος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [10h]
Εξάμηνο: 4o 2015-06-08 00:42:47 269

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [9h]
Εξάμηνο: 4o 2015-06-08 00:39:26 265

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [12h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-27 00:28:23 211

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [11h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-27 00:34:16 265
[Play] Διάλεξη 39. Μοριακή φασματομετρία μαζών  / Διάλεξη 39 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [10h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-25 00:38:05 119
[Play] Διάλεξη 38. Μοριακή φασματομετρία μαζών  / Διάλεξη 38 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [9h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-25 00:45:45 137
[Play] Διάλεξη 37. Μοριακή φασματομετρία μαζών  / Διάλεξη 37 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [11h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-20 00:41:59 111
[Play] Διάλεξη 36. Ατομική φασματομετρία μαζών – ICP/MS  / Διάλεξη 36 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [9h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-18 00:30:55 125
[Play] Διάλεξη 35. Ατομική φασματομετρία μαζών – ICP/MS  / Διάλεξη 35 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [9h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-18 00:42:22 127
[Play] Διάλεξη 34. Ατομική φασματομετρία μαζών – ICP/MS  / Διάλεξη 34 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [10h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-11 00:36:51 127
[Play] Διάλεξη 33. Μέθοδοι ατομικής εκπομπής – ICP/OES (2)  / Διάλεξη 33 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [9h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-11 00:38:54 103
[Play] Διάλεξη 32. Μέθοδοι ατομικής εκπομπής – ICP/OES (1)  / Διάλεξη 32 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [12h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-06 00:53:48 125
[Play] Διάλεξη 31. Μέθοδοι ατομικής εκπομπής – ICP/OES (1)  / Διάλεξη 31 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [11h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-06 00:36:14 160
[Play] Διάλεξη 20. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας  / Διάλεξη 20 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας' στις 2015-05-05 15:10:01
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-05 01:00:02 81

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας' στις 2015-05-05 14:10:01
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-05-05 00:59:56 105

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-05 10:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-05 00:59:57 113
[Play] Διάλεξη 13: Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς  / Διάλεξη 13 (Θωμαΐδης ΝικόλαοςAναπληρωτής Καθηγητής)

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση, Τμήμα Χημείας

Διάλεξη Μαθήματος 'Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας-Διαπίστευση' στις 2015-05-05 09:10:01
Εξάμηνο: 8o 2015-05-05 00:59:59 131

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [10h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-04 00:45:30 114

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [9h]
Εξάμηνο: 4o 2015-05-04 00:37:42 128

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ, Τμήμα Χημείας

'Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ' [12h]
Εξάμηνο: 4o 2015-04-29 00:43:48 138
Top