Βρέθηκαν 37 αποτελέσματα   RSS     Ευταξίας Κωνσταντίνος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη της διαταραχής που αναπτύσσεται σε χορδή που είναι πακτωμένη στο ένα άκρο της ενώ στο άλλο άκρο της διεγείρεται. Δίδεται έμφαση: (i) στην έννοια των ιδιοσυχνοτήτων, (ii) στη διευκρίνιση της διευθέτησης αποκατάστασης απείρου πλάτους στις κοιλίες όταν η συχνότητα του διεγέρτη ταυτίζεται με ιδιοσυχνότητα του διεγειρόμενου συστήματος, (iii) στη διάσταση που υπάρχει μεταξύ της «κοινής λογικής» και των αποτελεσμάτων της συστηματικής μαθηματικής ανάλυσης.
Εξάμηνο: 4o 2014-10-01 00:56:10 242

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη της διαταραχής που αναπτύσσεται σε χορδή που είναι πακτωμένη στο ένα άκρο της ενώ στο άλλο άκρο της διεγείρεται. Δίδεται έμφαση: (i) στην έννοια των ιδιοσυχνοτήτων, (ii) στη διευκρίνιση της διευθέτησης αποκατάστασης απείρου πλάτους στις κοιλίες όταν η συχνότητα του διεγέρτη ταυτίζεται με ιδιοσυχνότητα του διεγειρόμενου συστήματος, (iii) στη διάσταση που υπάρχει μεταξύ της «κοινής λογικής» και των αποτελεσμάτων της συστηματικής μαθηματικής ανάλυσης.
Εξάμηνο: 4o 2014-10-01 00:53:23 195

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη των στάσιμων κυμάτων που αναπτύσσονται σε χορδή που είναι πακτωμένη στα δύο άκρα της ύστερα από διέγερσή της. Εστιάζεται η μελέτη στις έννοιες ιδιοσυχνότητες - ιδισυναρτήσεις και πως αυτές διαμορφώνονται από τις συνοριακές συνθήκες. Δίνεται έμφαση στο πως οι εξειδικευμένες αρχικές συνθήκες (εξειδικευμένες αρχικές διεγέρσεις) αναπτύσσουν ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο στάσιμων κυμάτων από το σύνολο των στάσιμων κυμάτων που είναι δυνατό να αναπτυχθεί με βάση τις δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δίδεται έμφαση στη πρόνοια της φύσης να προβαίνει σε «έξυπνες» διευθετήσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη συνιστωσών της τέχνη (μουσική). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι το ότι η εξειδικευμένη διέγερση αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο από το σύνολο των επιτρεπόμενων στασίμων κυμάτων και το ότι ο τρόπος ανισοκατανομής της ενέργειας που προσφέρεται κατά τη διέγερση στα στάσιμα κύματα που αναπτύσσονται επιτρέπει την ανάπτυξη ακουστικού αποτελέσματος που ονομάζουμε μουσική.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-24 00:52:39 141

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη των στάσιμων κυμάτων που αναπτύσσονται σε χορδή που είναι πακτωμένη στα δύο άκρα της ύστερα από διέγερσή της. Εστιάζεται η μελέτη στις έννοιες ιδιοσυχνότητες - ιδισυναρτήσεις και πως αυτές διαμορφώνονται από τις συνοριακές συνθήκες. Δίνεται έμφαση στο πως οι εξειδικευμένες αρχικές συνθήκες (εξειδικευμένες αρχικές διεγέρσεις) αναπτύσσουν ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο στάσιμων κυμάτων από το σύνολο των στάσιμων κυμάτων που είναι δυνατό να αναπτυχθεί με βάση τις δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δίδεται έμφαση στη πρόνοια της φύσης να προβαίνει σε «έξυπνες» διευθετήσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη συνιστωσών της τέχνη (μουσική). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι το ότι η εξειδικευμένη διέγερση αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο από το σύνολο των επιτρεπόμενων στασίμων κυμάτων και το ότι ο τρόπος ανισοκατανομής της ενέργειας που προσφέρεται κατά τη διέγερση στα στάσιμα κύματα που αναπτύσσονται επιτρέπει την ανάπτυξη ακουστικού αποτελέσματος που ονομάζουμε μουσική.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-24 00:24:55 98

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη των στάσιμων κυμάτων που αναπτύσσονται σε χορδή που είναι πακτωμένη στα δύο άκρα της ύστερα από διέγερσή της. Εστιάζεται η μελέτη στις έννοιες ιδιοσυχνότητες - ιδισυναρτήσεις και πως αυτές διαμορφώνονται από τις συνοριακές συνθήκες. Δίνεται έμφαση στο πως οι εξειδικευμένες αρχικές συνθήκες (εξειδικευμένες αρχικές διεγέρσεις) αναπτύσσουν ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο στάσιμων κυμάτων από το σύνολο των στάσιμων κυμάτων που είναι δυνατό να αναπτυχθεί με βάση τις δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δίδεται έμφαση στη πρόνοια της φύσης να προβαίνει σε «έξυπνες» διευθετήσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη συνιστωσών της τέχνη (μουσική). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι το ότι η εξειδικευμένη διέγερση αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο από το σύνολο των επιτρεπόμενων στασίμων κυμάτων και το ότι ο τρόπος ανισοκατανομής της ενέργειας που προσφέρεται κατά τη διέγερση στα στάσιμα κύματα που αναπτύσσονται επιτρέπει την ανάπτυξη ακουστικού αποτελέσματος που ονομάζουμε μουσική.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-24 00:50:06 51

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη των στάσιμων κυμάτων που αναπτύσσονται σε χορδή που είναι πακτωμένη στα δύο άκρα της ύστερα από διέγερσή της. Εστιάζεται η μελέτη στις έννοιες ιδιοσυχνότητες - ιδισυναρτήσεις και πως αυτές διαμορφώνονται από τις συνοριακές συνθήκες. Δίνεται έμφαση στο πως οι εξειδικευμένες αρχικές συνθήκες (εξειδικευμένες αρχικές διεγέρσεις) αναπτύσσουν ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο στάσιμων κυμάτων από το σύνολο των στάσιμων κυμάτων που είναι δυνατό να αναπτυχθεί με βάση τις δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δίδεται έμφαση στη πρόνοια της φύσης να προβαίνει σε «έξυπνες» διευθετήσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη συνιστωσών της τέχνη (μουσική). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι το ότι η εξειδικευμένη διέγερση αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο από το σύνολο των επιτρεπόμενων στασίμων κυμάτων και το ότι ο τρόπος ανισοκατανομής της ενέργειας που προσφέρεται κατά τη διέγερση στα στάσιμα κύματα που αναπτύσσονται επιτρέπει την ανάπτυξη ακουστικού αποτελέσματος που ονομάζουμε μουσική.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-19 00:39:48 136

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη των στάσιμων κυμάτων που αναπτύσσονται σε χορδή που είναι πακτωμένη στα δύο άκρα της ύστερα από διέγερσή της. Εστιάζεται η μελέτη στις έννοιες ιδιοσυχνότητες - ιδισυναρτήσεις και πως αυτές διαμορφώνονται από τις συνοριακές συνθήκες. Δίνεται έμφαση στο πως οι εξειδικευμένες αρχικές συνθήκες (εξειδικευμένες αρχικές διεγέρσεις) αναπτύσσουν ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο στάσιμων κυμάτων από το σύνολο των στάσιμων κυμάτων που είναι δυνατό να αναπτυχθεί με βάση τις δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δίδεται έμφαση στη πρόνοια της φύσης να προβαίνει σε «έξυπνες» διευθετήσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη συνιστωσών της τέχνη (μουσική). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι το ότι η εξειδικευμένη διέγερση αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο από το σύνολο των επιτρεπόμενων στασίμων κυμάτων και το ότι ο τρόπος ανισοκατανομής της ενέργειας που προσφέρεται κατά τη διέγερση στα στάσιμα κύματα που αναπτύσσονται επιτρέπει την ανάπτυξη ακουστικού αποτελέσματος που ονομάζουμε μουσική.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-19 00:50:04 156

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Γίνεται μελέτη των στάσιμων κυμάτων που αναπτύσσονται σε χορδή που είναι πακτωμένη στα δύο άκρα της ύστερα από διέγερσή της. Εστιάζεται η μελέτη στις έννοιες ιδιοσυχνότητες - ιδισυναρτήσεις και πως αυτές διαμορφώνονται από τις συνοριακές συνθήκες. Δίνεται έμφαση στο πως οι εξειδικευμένες αρχικές συνθήκες (εξειδικευμένες αρχικές διεγέρσεις) αναπτύσσουν ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο στάσιμων κυμάτων από το σύνολο των στάσιμων κυμάτων που είναι δυνατό να αναπτυχθεί με βάση τις δεδομένες συνοριακές συνθήκες. Δίδεται έμφαση στη πρόνοια της φύσης να προβαίνει σε «έξυπνες» διευθετήσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη συνιστωσών της τέχνη (μουσική). Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι το ότι η εξειδικευμένη διέγερση αναπτύσσει ένα αντίστοιχο εξειδικευμένο υποσύνολο από το σύνολο των επιτρεπόμενων στασίμων κυμάτων και το ότι ο τρόπος ανισοκατανομής της ενέργειας που προσφέρεται κατά τη διέγερση στα στάσιμα κύματα που αναπτύσσονται επιτρέπει την ανάπτυξη ακουστικού αποτελέσματος που ονομάζουμε μουσική.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-19 00:53:04 189

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η θεμελιώδης έννοια του στάσιμου κύματος. Δίνεται έμφαση στο εννοιολογικό υπόβαθρο του και τη διάκρισή του σε σχέση με αυτό του οδεύοντος κύματος. Επισημαίνεται η διαφοροποίηση στη χωρική και χρονική κατανομή της ενέργειας στο στάσιμο και το οδεύον κύμα.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-12 00:58:13 121

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η θεμελιώδης έννοια του στάσιμου κύματος. Δίνεται έμφαση στο εννοιολογικό υπόβαθρο του και τη διάκρισή του σε σχέση με αυτό του οδεύοντος κύματος. Επισημαίνεται η διαφοροποίηση στη χωρική και χρονική κατανομή της ενέργειας στο στάσιμο και το οδεύον κύμα.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-11 00:54:22 59

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η θεμελιώδης έννοια του στάσιμου κύματος. Δίνεται έμφαση στο εννοιολογικό υπόβαθρο του και τη διάκρισή του σε σχέση με αυτό του οδεύοντος κύματος. Επισημαίνεται η διαφοροποίηση στη χωρική και χρονική κατανομή της ενέργειας στο στάσιμο και το οδεύον κύμα.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-08 00:53:52 143

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η θεμελιώδης έννοια του στάσιμου κύματος. Δίνεται έμφαση στο εννοιολογικό υπόβαθρο του και τη διάκρισή του σε σχέση με αυτό του οδεύοντος κύματος. Επισημαίνεται η διαφοροποίηση στη χωρική και χρονική κατανομή της ενέργειας στο στάσιμο και το οδεύον κύμα.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-08 00:48:47 185
[Play] Εμπέδηση. Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 29 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η έννοια της «ενδογενούς εμπέδησης». Δίδεται έμφαση στην καθοριστική εμπλοκή της φυσικής αυτής οντότητας στη διαμόρφωση των φαινομένων της ανάκλασης-διάθλασης.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-05 00:32:11 151
[Play] Εμπέδηση. Διάλεξη 5η  / Διάλεξη 28 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η έννοια της «ενδογενούς εμπέδησης». Δίδεται έμφαση στην καθοριστική εμπλοκή της φυσικής αυτής οντότητας στη διαμόρφωση των φαινομένων της ανάκλασης-διάθλασης.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-05 00:36:26 132
[Play] Εμπέδηση. Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 27 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η έννοια της «ενδογενούς εμπέδησης». Δίδεται έμφαση στην καθοριστική εμπλοκή της φυσικής αυτής οντότητας στη διαμόρφωση των φαινομένων της ανάκλασης-διάθλασης.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-05 00:39:24 148
[Play] Εμπέδηση. Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 26 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η έννοια της «ενδογενούς εμπέδησης». Δίδεται έμφαση στην καθοριστική εμπλοκή της φυσικής αυτής οντότητας στη διαμόρφωση των φαινομένων της ανάκλασης-διάθλασης.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-03 00:34:36 165
[Play] Εμπέδηση. Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 25 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η έννοια της «ενδογενούς εμπέδησης». Δίδεται έμφαση στην καθοριστική εμπλοκή της φυσικής αυτής οντότητας στη διαμόρφωση των φαινομένων της ανάκλασης-διάθλασης.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-03 00:36:02 153
[Play] Εμπέδηση. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 24 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Εισάγεται η έννοια της «ενδογενούς εμπέδησης». Δίδεται έμφαση στην καθοριστική εμπλοκή της φυσικής αυτής οντότητας στη διαμόρφωση των φαινομένων της ανάκλασης-διάθλασης.
Εξάμηνο: 4o 2014-09-03 00:34:34 235
[Play] Ομαδική ταχύτητα. Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 23 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Επισημαίνεται ο μαθηματικός χαρακτήρας της έννοιας της φασικής ταχύτητας. Επισημαίνεται η «ουτοπική» φύση του αρμονικού κύματος και η χρησιμότητά του ως διδακτικής μονάδας. Δίδεται έμφαση στο γεγονός πως γίνεται η δόμηση πραγματικών φυσικών ποσοτήτων, όπως είναι η ταχύτητα ομάδας, από διδακτικές μαθηματικές οντότητες, όπως είναι η φασική ταχύτητα, μέσω μαθηματικών θεωρημάτων. Διερευνώνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός της ταχύτητας ομάδας. Γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της διασποράς με τη χρήση παραδειγμάτων από διάφορα πεδία της φυσικής
Εξάμηνο: 4o 2014-09-01 00:25:56 149
[Play] Ομαδική ταχύτητα. Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 22 (Ευταξίας ΚωνσταντίνοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κυματική, Τμήμα Φυσικής

Επισημαίνεται ο μαθηματικός χαρακτήρας της έννοιας της φασικής ταχύτητας. Επισημαίνεται η «ουτοπική» φύση του αρμονικού κύματος και η χρησιμότητά του ως διδακτικής μονάδας. Δίδεται έμφαση στο γεγονός πως γίνεται η δόμηση πραγματικών φυσικών ποσοτήτων, όπως είναι η ταχύτητα ομάδας, από διδακτικές μαθηματικές οντότητες, όπως είναι η φασική ταχύτητα, μέσω μαθηματικών θεωρημάτων. Διερευνώνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός της ταχύτητας ομάδας. Γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της διασποράς με τη χρήση παραδειγμάτων από διάφορα πεδία της φυσικής
Εξάμηνο: 4o 2014-09-01 00:25:05 131
Top