Βρέθηκαν 82 αποτελέσματα   RSS     Παπανικολάου Δημήτριος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 11, Μέρος Β'  / Διάλεξη 22 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Το Ελληνικό ορογενετικό τόξο, τα τμήματά και η εξέλιξή του στο Αιγαίο, τα πετρώματα του Ελλαδικού χώρου, σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, η γεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-06 00:40:30 143
[Play] Ημέρα 11, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Η έννοια, χρονολόγηση πετρωμάτων (σχετική και απόλυτη χρονολόγηση) και φαινομένων, η γεωχρονολογική κλίμακα, παλαιομαγνητισμός.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-06 00:34:48 156
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Β'  / Διάλεξη 20 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ηφαιστειακές μορφές - ηφαιστειακά πετρώματα (συνέχεια), γρανίτες.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:42:49 136
[Play] Ημέρα 10, Μέρος Α'  / Διάλεξη 19 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ποτάμιες και θαλάσσιες αναβαθμίδες, ηφαιστειακές μορφές - ηφαιστειακά πετρώματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-05-05 00:42:52 125
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Β'  / Διάλεξη 18 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρηξιγενής παραμόρφωση (συνέχεια), στρωματογραφικές ασυμφωνίες - δυσυμφωνίες - επικάλυψη στρωμάτων.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:44:40 177
[Play] Ημέρα 9, Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρηξιγενής παραμόρφωση (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-04-28 00:47:52 100
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Β'  / Διάλεξη 16 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τα κύρια στάδια εξέλιξης ενός ωκεανού.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-24 00:45:24 137
[Play] Ημέρα 8, Μέρος Α'  / Διάλεξη 15 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Tι είναι και πως δημιουργούνται, τύποι ηφαιστείων, τα χαρακτηριστικά τους, ζώνες ενεργής ηφαιστειακής δραστηριότητας, τύποι λαβών.
Εξάμηνο: 2o 2015-04-24 00:42:51 129
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 12 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρήγματα (συνέχεια), ρηξιγενής παραμόρφωση.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-31 00:47:01 103
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 11 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ρήγματα (συνέχεια).
Εξάμηνο: 2o 2015-03-31 00:38:47 100
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πτυχωμένα στρώματα, ανεστραμμένα στρώματα, ρήγματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-24 00:40:01 152
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αντίκλινα - σύγκλινα σε χάρτες, πτυχωμένα στρώματα.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-24 00:36:43 154
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Β'  / Διάλεξη 8 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Επιφανειακή απορροή και παράγοντες που την επηρεάζουν (συνέχεια), υπόγεια κυκλοφορία νερού, πηγές, καρστικές μορφές επιφάνειας και βάθους.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-18 00:38:36 100
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Οι υδάτινοι ταμιευτήρες, ο υδρολογικός κύκλος, το υδρογραφικό δίκτυο, η επιφανειακή απορροή και παράγοντες που την επηρεάζουν.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-18 00:40:42 123
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διάβρωση, επιφανειακοί γεωλογικοί σχηματισμοί.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-17 00:34:06 115
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α'  / Διάλεξη 5 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Εξωγενείς και ενδογενείς δυνάμεις, αποσάθρωση και διάβρωση.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-17 00:41:57 157
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Β'  / Διάλεξη 4 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Περιθώρια ωκεάνιων πυθμένων, χάρτες (η έννοια της κλίμακας, στοιχεία χάρτη, κατηγορίες χαρτών).
Εξάμηνο: 2o 2015-03-11 00:34:54 128
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Α'  / Διάλεξη 3 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Δομή της γης, ανάγλυφο ηπείρων και ανάγλυφο ωκεάνιων πυθμένων.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-11 00:44:11 148
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Β'  / Διάλεξη 2 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πραγματική και φαινόμενη κλίση στρωμάτων, σχέση μορφολογίας και στρωμάτων, γεωλογική τομή και στρωματογραφική στήλη.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-10 00:44:30 185
[Play] Ημέρα 1, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Παπανικολάου ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στη Γεωλογία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Χαρακτηριστικά απολιθώματα - στρωματογραφική κλίμακα, ανοδικές και καθοδικές κινήσεις, παραμόρφωση - ανόρθωση στρωμάτων λόγω τεκτονισμού.
Εξάμηνο: 2o 2015-03-10 00:38:38 419
Top