Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα   RSS     Επιστημονική Εκδήλωση στη Μνήμη του Καθηγητή της Νομικής Σχολής Ιωάννη Αναστόπουλου [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Επιστημονική Εκδήλωση στη Μνήμη του Καθηγητή της Νομικής Σχολής Ιωάννη Αναστόπουλου,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση Γεγονότος
2017-11-24 01:00:01 24

Επιστημονική Εκδήλωση στη Μνήμη του Καθηγητή της Νομικής Σχολής Ιωάννη Αναστόπουλου,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση Γεγονότος
2017-11-24 00:59:55 20
Top