Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα   RSS     Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Δημήτρης Κούης  (Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου)

Επίλογος
2014-02-27 00:00:54 48

Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Ρίνα Βούλγαρη  (Γραφίστας)

Κατάθεση πρωτογενούς υλικού
2014-02-27 00:12:15 49

Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Δημήτρης Κουής  (Τεχνικός Υπεύθυνος έργου)

Μητρώο Δράσης και τρόποι εγγραφής' και 'Σύστημα υποβολής προτάσεων για όλες τις Προσκλήσεις.
2014-02-27 01:34:43 41

Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Δημήτρης Κουής  (Τεχνικός υπεύθυνος έργου)

Έννοιες, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής'
2014-02-27 01:05:51 36

Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Γιώργος Τόμπρας  (Καθηγητής)

Εισαγωγική ομιλία μέρος Β'
2014-02-27 00:10:14 42

Ημερίδα Δράσης Κάλλιπος,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Νικόλαος Μήτρου  (Καθηγητής Ε.Μ.Π.)

Εισαγωγική ομιλία
2014-02-27 00:13:31 39
Top