Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018 [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής) , Γ. Κανέλης  (Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης Έργων) , Ε. Καφεντζή  (Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.) , Ν. Κορέντζελου  (Νομικός του ΕΛΚΕ)

-
2018-01-26 00:53:51 43

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Γ. Κανέλης  (Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης Έργων)

-
2018-01-26 00:04:48 42

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής) , Ν. Κορέντζελου  (Νομικός του ΕΛΚΕ)

Ν. Κορέντζελου, Νομικός του ΕΛΚΕ
2018-01-26 01:19:42 44

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Ε. Καφεντζή  (Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ε. Καφεντζή, Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
2018-01-26 00:12:14 42

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής)

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
2018-01-26 00:30:32 46
Top