Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα   RSS     Ελλάδα-Ρωσία Η γλώσσα ως δίαυλος επικοινωνίας και διαπολιτισμικών επαφών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ελλάδα-Ρωσία Η γλώσσα ως δίαυλος επικοινωνίας και διαπολιτισμικών επαφών,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση εκδήλωσης
2016-11-01 00:59:54 62

Ελλάδα-Ρωσία Η γλώσσα ως δίαυλος επικοινωνίας και διαπολιτισμικών επαφών,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση εκδήλωσης
2016-11-01 00:59:56 56
Top