Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα   RSS     Κατάρτιση νέων Εντύπων Προϋπολογισμού - ΕΛΚΕ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Κατάρτιση νέων Εντύπων Προϋπολογισμού - ΕΛΚΕ,  ΕΛΚΕ

Υπεύθυνος: Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Γιώργος Κανέλης  (Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.) , Eυσταθία Καφεντζή  (Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε.) , Μαρία Μιχαλοπούλου  (Ειδική σε νομικά θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.) , Γιώργος Κανέλης  (Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.) , Μαρία Μιχαλοπούλου  (Ειδική σε νομικά θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.) , Γιώργος Κανέλης  (Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.) , Μαρία Μιχαλοπούλου  (Ειδική σε νομικά θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.) , Γιώργος Κανέλης  (Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.) , Μαρία Μιχαλοπούλου  (Ειδική σε νομικά θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.)

-
2018-11-30 01:25:11 4

Κατάρτιση νέων Εντύπων Προϋπολογισμού - ΕΛΚΕ,  ΕΛΚΕ

Υπεύθυνος: Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Ευσταθία Καφεντζή  (Προϊσταμένη Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε.) , Γιώργος Κανέλης  (Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.) , Μαρία Μιχαλοπούλου  (Ειδική σε νομικά θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.)

-
2018-11-30 00:46:33 3
Top