Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα   RSS     Τελετήξ Αναγόρευσης Ομ. Καθηγήτριας Poromanska - Τμήμα Φιλολογίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Τελετήξ Αναγόρευσης Ομ. Καθηγήτριας Poromanska - Τμήμα Φιλολογίας,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  -  Τμήμα Φιλολογίας

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση εκδήλωσης
2015-11-27 00:59:58 65
Top