Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα   RSS     Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Ντία Γαλανοπούλου  (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:32:01 15

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Παναγιώτα Μαρκάκη  (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:18:07 12

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Ερμόλαος Ιατρού  (Αναπλ. Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:11:02 16

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη  (Καθηγήτρια)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:38:21 18

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Ε. Βέλτσος  (Εξωτερικός Ομιλητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:12:57 18

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Τσεκούρας Αθανάσιος  (Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:25:07 33

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Καλοκαιρινός Αντώνης  (Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:24:45 14

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Σκούλλος Μιχαήλ   (Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:23:18 15

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Παναγιώτης Κυρίτσης  (Αναπλ. Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:20:53 17

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Βίκυ Σιγούντου  (Υπ. Διδάκτορ)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:20:49 33

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Μητσοπούλου Χριστίνα-Άννα  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:03:47 13
Top