Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα   RSS     Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Μαριάνθη Πετράκη  (Συνεργάτης)

Περιγραφή των φάσεων ανάπτυξης και των σχετικών ενεργειών (Διάγραμμα ροής)
2014-05-21 00:19:31 283

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Μπαλαούρας Παντελής  (Dr.)

Έλεγχος εφικτότητας ανάπτυξης μαθήματος
2014-05-21 00:08:34 70

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Μαριάνθη Πετράκη  (Συνεργάτης)

Διευθέτηση πιθανών θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: - Βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. - Οι ανοικτές άδειες Creative Commons
2014-05-21 00:38:23 81

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κωνσταντίνος Τσιμπάνης  (ΙΔΑΧ)

Αφορά το πρώτο μέρος της κατάρτισης στην πλατφόρμα Open eClass.
2014-05-15 01:39:04 309

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κωνσταντίνος Τσιμπάνης  (ΙΔΑΧ)

Αφορά το δεύτερο μέρος της κατάρτισης στην πλατφόρμα Open eClass.
2014-05-15 00:42:22 318

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κώστας Τσιμπάνης  (Τεχνικό Προσωπικό) , Ευάγγελος Ματιάτος  (Τεχνικό Προσωπικό)

Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος στην πλατφόρμα Open eClass 2.9
2014-05-15 00:42:22 267

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κώστας Τσιμπάνης  (Τεχνικό Προσωπικό) , Ευάγγελος Ματιάτος  (Τεχνικό Προσωπικό)

Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος στην πλατφόρμα Open eClass 2.9
2014-05-15 01:39:04 332

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Ασημίνα Σπανίδου  (Επιστημονικό Προσωπικό)

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με χρήση LaTex
2014-05-15 00:08:36 281

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Ασημίνα Σπανίδου  (Επιστημονικό Προσωπικό)

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-Powerpoint 2013
2014-05-15 00:04:18 299

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Ασημίνα Σπανίδου  (Επιστημονικό Προσωπικό)

Οδηγίες για την δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-Powerpoint 2013
2014-05-15 00:41:17 267

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Μπαλαούρας Παντελής  (Dr.)

Διευθέτηση Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2014-05-14 00:49:24 56

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Ασημίνα Σπανίδου  (Επιστημονικό Προσωπικό)

Οδηγίες ανάπτυξης προσβάσιμων εγγράφων σε MS-Office Word 2013
2014-05-14 01:25:54 252

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κώστας Τσιμπάνης  (Τεχνικό Προσωπικό)

Η πλατφόρμα συνεργασίας (synergasia.uoa.gr): τυπικά σενάρια χρήσης των λειτουργιών της πλατφόρμας
2014-05-13 00:09:39 53

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κώστας Τσιμπάνης  (Τεχνικό Προσωπικό)

Η πλατφόρμα Open eClass (opencourses.uoa.gr): παρουσίαση τυπικού ΑΨΜ από την σκοπιά του χρήστη-εκπαιδευόμενου
2014-05-13 00:24:16 293

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ομιλητές:  Κώστας Τσιμπάνης  (Τεχνικό Προσωπικό)

Γενικά στοιχεία για το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών"
2014-05-13 00:34:01 60
Top