Βρέθηκαν 37 αποτελέσματα   RSS     Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Ανδρέας Παπανδρέου  (Επίκουρος Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα οικονομικά του περιβάλλοντος.
2007-11-14 00:21:53 48

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Ιουλία Καραλή-Γιαννακοπούλου  (Καθηγήτρια)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2007-11-14 00:16:26 63

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Γεώργιος Λεοτσίνης  (Καθηγητής ΠΤΔΕ)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεθοδολογία προσέγγισης του περιβάλλοντος, διδασκαλία της ιστορίας, ιστορική έρευνα και μελέτη περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2007-11-14 00:22:44 32

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Ευγενία Φλογαϊτη  (Καθηγήτρια)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2007-11-14 00:21:37 46

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Χαράλαμπος Κουταλάκης  (Λέκτορας)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Γ'.
2007-11-14 00:08:03 68

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Εμμανουέλα Δούση  (Λέκτορας)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Β'.
2007-11-14 00:10:49 44

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Καλλιόπη Σπανού  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Α'.
2007-11-14 00:05:02 42

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Αντώνιος Μπρέδημας  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής.
2007-11-14 00:10:33 57

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Αριάδνη Καρακώστα  (Υποψήφια Διδάκτωρ)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙSO 14001 σε Νοσοκομείο Β'.
2007-11-14 00:19:25 33

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Εμμανουήλ Βελονάκης  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙSO 14001 σε Νοσοκομείο Α'.
2007-11-14 00:04:10 45

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Γεώργιος Σάρογλου  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προστασία του βιολογικού οικοσυστήματος με εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης λοιμώξεων σε χώρους παροχής Υγείας.
2007-11-14 00:10:44 54

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Βασίλειος Πανής  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προστασία του εδάφους, του αέρα και των υδάτων Β'.
2007-11-14 00:16:15 54

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Ιωάννης Τζούτζας  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προστασία του εδάφους, του αέρα και των υδάτων Α'.
2007-11-14 00:17:00 57

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Κωνσταντίνος Νιάρχος  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η φιλοσοφική ερμηνεία της φύσεως και του περιβάλλοντος κατά τον Αριστοτέλη.
2007-11-14 00:21:22 36

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Νικολίτσα Γεωργοπούλου  (Καθηγήτρια)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το περιβάλλον ως έννοια συνθετική και τα οικοσυστήματα.
2007-11-14 00:19:09 32

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Δημήτριος Μαυράκης  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμβολή του ΚΕΠΑ στη προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, στις χώρες της ΟΣΕΠ και της Κ. Ασίας.
2007-11-14 00:30:52 54

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Δημήτριος Μαυράκης  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμβολή του ΚΕΠΑ στη προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, στις χώρες της ΟΣΕΠ και της Κ. Ασίας.
2007-11-14 00:25:21 59

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Κυριάκος Γεωργίου  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Βιολογίας στη Διατήρηση της φυτικής βιοποικιλότητας και στην οργάνωση-λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών (δίκτυο NATURA 2000).
2007-11-14 00:15:07 58

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Γεώργιος Στουρνάρας  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχές, δομή και δράσεις περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαιδεύσεως στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.
2007-11-14 00:20:42 34

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Μαργαρίτα Αριανούτσου  (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Βιολογίας σε θέματα δομής, λειτουργίας και διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων.
2007-11-14 00:16:07 58
Top