Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα   RSS     12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Nikolaos Schizas  (Researcher)

Mesophotic coral ecosystems of Puerto Rico and adjacent islands
2012-06-22 00:56:14 75

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Katerina Trantalidou  (Researcher)

Observations on species diversity and faunal exploitation in the Greek peninsula and the islands at the outset of the Holocene period: insights from caves and residential camps
2012-06-21 00:41:46 45

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Francois Bonhomme  (Researcher)

How history, local adaptation and oceanographic features may or not shape Mediterranean phylogeography
2012-06-21 00:55:43 65

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Shai Meiri  (Researcher)

Are lizards feeling the heat? A tale of two temperatures
2012-06-20 00:48:53 43

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Johannes Foufopoulos  (Researcher)

Linking ecological processes with biodiversity patterns in the Aegean Sea: from individual populations to regional species assemblages
2012-06-20 01:00:12 44

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Thomas Schmitt  (Researcher)

Phylogeography of southeastern Europe
2012-06-19 00:57:38 46

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Salvador Carranza  (Researcher)

Forgotten in the ocean: systematics, biogeography and evolution of the reptiles of the Socotra archipelago
2012-06-19 00:56:14 65

12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,  Τμήμα Βιολογίας

Υπεύθυνος: Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής),  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Λεγάκις Αναστάσιος  (Αναπληρωτής Καθηγητής) , Εμμανουήλ Φραγκούλης  (Καθηγητής) , Θωμάς Σφηκόπουλος  (Καθηγητής)

Introduction Speech
2012-06-19 00:09:39 58
Top