Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα   RSS     Crossfire Seminars [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Διονύσης Ξενάκης  (-)

No description
2013-07-05 02:19:30 42

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Christophe Gruet  (-)

No description
2013-07-04 01:49:05 35

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Daniel E. Lucani  (Aalborg University)

No description
2013-07-04 01:08:33 39

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Andreas Timm-Giel  (-)

No description
2013-07-04 01:32:22 29

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Claude Chaudet  (-)

No description
2013-07-04 01:35:51 47

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Toktam Mahmoodi  (-)

No description
2013-07-04 01:03:53 41

Crossfire Seminars,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Υπεύθυνος: Πασσάς Νικόλαος  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Roberto Riggio  (-)

No description
2013-07-03 02:55:53 39
Top