Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα   RSS     Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης στην πλατφόρμα OpenDelos [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης στην πλατφόρμα OpenDelos,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Γιώργος Φράγκος  (Συνεργάτης)

Πλατφόρμα Δήλος
2015-03-09 01:14:06 146

Κατάρτιση Προσωπικού Υποστήριξης στην πλατφόρμα OpenDelos,  Τμήμα Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Παντελής Μπαλαούρας  (Διδάκτωρ)

Πλατφόρμα Δήλος
2015-03-09 00:38:43 155
Top