Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     Σεμινάριο 1ου τομέα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  - -  (-)

Δεν είναι διαθέσιμη
2012-01-13 01:05:20 43

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Ιάσων Φιλλίπου  (Υποψήφιος διδάκτωρ)

Δεν είναι διαθέσιμη
2012-01-13 00:26:38 47

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Δημήτριος Παπάρας  (Υποψήφιος διδάκτωρ)

Δεν είναι διαθέσιμη
2012-01-13 00:53:33 60

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Σωτήρης Κέντρος  (-)

Solving the At-Most-Once Problem with Nearly Optinal Effectiveness ICDCN 2012
2012-01-11 01:26:34 42

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Φωτεινή Μπαλντιμτσή  (-)

'On The Security of Unique-Witness Blind Signature Schemes'
2011-12-19 00:43:51 40

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Δημήτριος Διώχνος  (-)

'On Multiple-Instance Learning of Halfspaces'.
2011-12-19 00:46:42 37

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Neil Immerman  (Dr.)

P versus NP - Approaches, Rebuttals and Does It Matter.
2011-12-19 00:57:22 42

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Γεώργιος Χριστοδούλου  (-)

'Coordination Mechanisms fot Selfish Routing'
2011-12-19 00:45:08 33

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Νίκος Στυλιανόπουλος  (Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου)

'Bergman polynomials: A close connection between the associated upper Hessenberg and Toeplitz matrices'
2011-12-09 01:00:26 40

Σεμινάριο 1ου τομέα,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Sartaj Sahni  (Professor, University of Florida)

Δεν είναι διαθέσιμη
2011-06-20 01:07:05 23
Top