Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα   RSS     Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Νίκος Οικονομίδης  (Καθηγητής, New York University)

The Economics of Network Neutrality
2014-06-16 00:59:46 60

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Νίκος Οικονομίδης  (Καθηγητής, New York University)

The Economics of Network Neutrality
2014-06-16 00:59:45 36

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Α. Νομικός  (Απόφοιτος φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής)

Co.Mv.o.S - Σπουδές στο Εξωτερικό - Πρακτική Άσκηση - Μέρος Β'. Μιλούν οι: Μ. Βράτιμος;Α. Νομικός;Ε. Σφακιανάκης;Δ. Μαλτεζάκης;Γ. Αθανασόπουλος.
2012-12-22 00:37:04 36

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Μ. Βράτιμος  (Απόφοιτος φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής)

Co.Mv.o.S - Σπουδές στο Εξωτερικό - Πρακτική Άσκηση - Μέρος Α'. Co.Mv.o.S - Σπουδές στο Εξωτερικό - Πρακτική Άσκηση - Μέρος Β'. Μιλούν οι: Μ. Βράτιμος;Α. Νομικός;Ε. Σφακιανάκης;Δ. Μαλτεζάκης;Γ. Αθανασόπουλος.
2012-12-22 01:32:28 46

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Jean Paul De Gabrielle  (-)

Δεν είναι διαθέσιμη
2010-09-20 00:56:55 69

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  John Proakis  (Professor University of California)

Modulation and Demodulation Techniques for Underwater Acoustic Communications Prof. John G. Proakis University of California, San Diego Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010
2010-06-23 01:14:24 62

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Χρήστος Παπαδημητρίου  (Επίτιμος Διδάκτορας)

Δεν είναι διαθέσιμη
2010-06-20 01:24:44 80

Σεμινάρια - Διαλέξεις Πληροφορικής,  Τμήμα Πληροφορικής και Tηλεπικοινωνιών

Ομιλητές:  Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής)

Computer Networks and the Internet
2004-03-16 00:55:09 55
Top