Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα   RSS     Επίδοση Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο Καθηγητή Μιχαήλ Ίω. Κασσωτάκη [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Επίδοση Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο Καθηγητή Μιχαήλ Ίω. Κασσωτάκη,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση εκδήλωσης
2016-06-08 00:41:48 36

Επίδοση Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο Καθηγητή Μιχαήλ Ίω. Κασσωτάκη,  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος: Δημόσιες Σχέσεις  (Διεύθυνση),  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Προγραμματισμένη Μετάδοση εκδήλωσης
2016-06-08 00:59:57 34
Top