Βρέθηκαν 40 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Νοσηλευτικής [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζεται η κλινική εξέταση των περιφερικών αγγείων δηλαδή του αρτηριακού,του φλεβικού και του λεμφικού συστήματος.
Εξάμηνο: 4o 2015-06-05 01:10:36 294

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Η διάλεξη αυτή αναφέρεται στην κλινική εξέταση των περιφερικών αγγείων και κυρίως του αρτηριακού και του φλεβικού συστήματος.
Εξάμηνο: 4o 2015-06-05 01:11:11 338
[Play] Ο οφθαλμός  / Διάλεξη 10 (Κακλαμάνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Η διάλεξη αυτή εστιάζει στην ανατομία και την παθολογία του οφθαλμού. Συγκεκριμένα παρουσιάζει τις βασικότερες παθήσεις, τη διαγνωστική προσέγγιση του ματιού, καθώς και τα οφθαλμολογικά "red flags" του νοσηλευτή.
Εξάμηνο: 4o 2015-05-29 01:13:16 306

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Η διάλεξη αυτή επικεντρώνεται κυρίως στο τι σημαίνει σύστημα τραύματος, πως αυτό σχεδιάζεται, ποια χαρακτηριστικά έχει και πως εφαρμόζεται στις χώρες με προηγμένα συστήματα.
Εξάμηνο: 4o 2015-05-15 01:05:06 351
[Play] Κλινική εξέταση οξείας κοιλίας  / Διάλεξη 8 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Η διάλεξη αυτή μιλάει για τον όρο της οξείας κοιλίας στην επείγουσα χειρουργική. Εξετάζονται διάφορα μηνύματα από την κλινική σκοπιά της οξείας κοιλίας, ο τρόπος που προσέρχονται οι ασθενείς με οξεία κοιλία, καθώς και για το ποιες είναι οι διαγνωστικές ενέργειες από πλευράς λήψης ιστορικού.
Εξάμηνο: 4o 2015-05-08 01:18:33 351
[Play] Παθήσεις του Πρωκτού  / Διάλεξη 7 (Μπίρμπας ΚωνσταντίνοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στην διάλεξη αυτή αναλύεται η ανατομία και η φυσιολογία του πρωκτού και αναφέρονται οι παθήσεις που αυτός παρουσιάζει.
Εξάμηνο: 4o 2015-04-24 01:01:01 314
[Play] Σύνδρομο οξείας κοιλίας  / Διάλεξη 6 (Μπίρμπας ΚωνσταντίνοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οξεία κοιλία και περιγράφεται η εικόνα του ασθενούς με το σύνδρομο αυτό, η διαγνωστική προσπέλαση, το ιστορικό και η φυσική εξέταση που πρέπει να γίνει στον ασθενή. Επίσης γίνεται αναφορά στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου, στα συμπτώματα, στα κλινικά σημεία και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασθενών με οξεία κοιλία.
Εξάμηνο: 4o 2015-04-03 01:07:14 338
[Play] Κλινική Εξέταση Κοιλίας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 5 (Μπίρμπας ΚωνσταντίνοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται ανατομικά η κοιλιακή κοιλότητα και η κοιλιακή χώρα καθώς και τα όργανα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή. Επίσης παρουσιάζονται τα βήματα της κλινικής εξέτασης στην κοιλιακή χώρα.
Εξάμηνο: 4o 2015-03-27 00:31:44 293
[Play] Κλινική Εξέταση Κοιλίας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 4 (Μπίρμπας ΚωνσταντίνοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται ανατομικά η κοιλιακή κοιλότητα και η κοιλιακή χώρα καθώς και τα όργανα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή. Επίσης παρουσιάζονται τα βήματα της κλινικής εξέτασης στην κοιλιακή χώρα.
Εξάμηνο: 4o 2015-03-27 00:38:52 324
[Play] Κλινική Εξέταση του Μαστού  / Διάλεξη 3 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στην διάλεξη αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των παθήσεων του μαστού. Παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις τα συμπτώματα και η διαγνωστική τους προσέγγιση.
Εξάμηνο: 4o 2015-03-13 01:10:36 411

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζεται φυσιολογο-ανατομικά η κεφαλή- τραχήλου καθώς και οι τρόποι και οι διαφορετικές τεχνικές για την εξέταση του σπλαχνικού κρανίου και της κεφαλής- τραχήλου. Εξετάζονται οι περιπτώσεις διόγκωσης του τραχήλου όπως επίσης, λοιμώξεις και όγκοι αυτού. Αναφέρεται το σύνδρομο Claude-Bernard-Horner, οι ομάδες τραχηλικών λεμφαδένων και οι παθήσεις αυτών. Σε αυτή την ενότητα γίνεται επίσης αναφορά στη κλινική εξέταση και την ανατομία του θώρακος, καρδιάς και αγγείων.
Εξάμηνο: 4o 2015-03-06 00:47:26 400

Χειρουργική Σημειολογία, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές της κλινικής εξέτασης, δηλαδή η επισκόπηση, η ακρόαση, η ψηλάφηση και η επίκρουση, καθώς επίσης και οι δύο περιπτώσεις λήψης ιστορικού, ατομικό και κληρονομικό.
Εξάμηνο: 4o 2015-02-27 01:27:06 857
[Play] Σύνδρομο οξείας κοιλίας, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 27 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οξεία κοιλία και περιγράφεται η εικόνα του ασθενούς με το σύνδρομο αυτό, η διαγνωστική προσπέλαση, το ιστορικό και η φυσική εξέταση που πρέπει να γίνει στον ασθενή. Επίσης γίνεται αναφορά στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου, στα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασθενών με οξεία κοιλία.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 00:47:03 279
[Play] Σύνδρομο οξείας κοιλίας, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 26 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οξεία κοιλία και περιγράφεται η εικόνα του ασθενούς με το σύνδρομο αυτό, η διαγνωστική προσπέλαση, το ιστορικό και η φυσική εξέταση που πρέπει να γίνει στον ασθενή. Επίσης γίνεται αναφορά στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου, στα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασθενών με οξεία κοιλία.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 00:45:26 280
[Play] Λιθίαση Χοληφόρων  / Διάλεξη 25 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή περιγράφεται η πάθηση της λιθίασης χοληφόρων και του αποφρακτικού ίκτερου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-16 01:22:13 317

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το ήπαρ και η σπλήνα και η χειρουργική τους παθολογία.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-10 01:10:11 353
[Play] Παχύ έντερο  / Διάλεξη 23 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στην διάλεξη αυτή παρουσιάζεται η ισχαιμική κολίτιδα, η οποία είναι πάθηση του παχέος εντέρου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-09 01:15:52 314
[Play] Πάγκρεας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 22 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το πάγκρεας, η χειρουργική του παθολογία και δύο νόσοι που το αφορούν.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 00:39:29 327
[Play] Πάγκρεας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το πάγκρεας, η χειρουργική του παθολογία και δύο νόσοι που το αφορούν.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 00:38:19 359

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το παχύ και το λεπτό έντερο και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που μπορούν να παρουσιαστούν σε αυτά. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος γίνεται λόγος για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-02 00:49:40 154
Top