Βρέθηκαν 149 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Βιολογίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-19 10:10:02) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-19 00:59:53 164
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-19 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-19 00:51:17 103
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-16 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-16 00:59:51 77
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-16 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-16 00:59:52 102
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-12 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-12 00:59:53 67
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-12 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-12 00:59:55 76
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-09 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-09 00:59:51 73
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-09 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-09 00:59:52 81
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-05 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-05 00:59:46 65
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-05 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-05 00:59:55 76
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-02 12:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-02 00:59:49 81
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-12-02 11:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-12-02 00:59:53 91
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-11-21 10:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-11-21 00:59:54 74
[Play] Ζωολογία ΙΙ (2016-11-21 09:10:01) (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία ΙΙ, Τμήμα Βιολογίας

Προγραμματισμένη Μετάδοση μαθήματος
Εξάμηνο: 3o 2016-11-21 00:59:54 103

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Θαλάσσιος τροφικός δείκτης. Θρεπτικά σε μεταβατικά, παράκτια και θαλάσσια ύδατα. Δάση: ξυλαπόθεμα, προαύξηση και απολαμβανόμενη ποσότητα ξύλου. Γεωργία: έκταση υπό διαχειριστικές πρακτικές εν δυνάμει υποστηρικτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οικολογικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Προοπτική για την βιοποικιλότητα στην Ελλάδα έως το 2020. Εθνική Στρατηγική για την βιοποικιλότητα.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-08 00:42:07 55

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Κατηγορίες απειλής της ΙUCΝ. Κριτήρια επιλογής. Προτεραιότητες. Ασπόνδυλα είδη σε απειλή. Σπονδυλόζωα είδη σε απειλή. Βασικές απειλές. Απώλεια και υποβάθμιση ενδιαιτήματος. Ρύπανση. Εσκεμμένη και τυχαία θανάτωση.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-29 00:39:50 52
[Play] Εξέλιξη της ελληνικής πανίδας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Η διαμόρφωση της ελληνικής πανίδας όφείλεται σε ιστορικούς και οικολογικούς παράγοντες: κλιματικοί παράγοντες, υψηλό ποσοστό ενδημισμού, σημαντικές περιοχές ενδημισμού, υψηλός αριθμός ειδών, κατάσταση πληθυσμών, απειλές, αλλοιώσεις και καταστροφές βιοτόπων, μέτρα προστασίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-01 00:45:27 62
[Play] Εξέλιξη της ελληνικής πανίδας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 6 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Εξέλιξη της ελληνικής πανίδας από τα 25.000 χρόνια πριν. Συσχέτιση των αλλαγών με παλαιοκλιματικά και παλαιοβιοτικά δεδομένα.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-01 00:35:26 58
[Play] Πανίδα της Ελλάδας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 5 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Η Πανίδα του Πλειστόκαινου. Η Πανίδα των τελευταίων 3000 χρόνων. Ο άνθρωπος. Το φυσικό σκηνικό. Χρήσεις γης. Η Πανίδα της Ελλάδας σήμερα. Ομάδες με μεγάλα ποσοστά παρουσίας στην Ελλάδα. Αριθμός ειδών ανά 1500 km2. Πόσο καλά γνωρίζουμε την πανίδα μας. Πόσα είδη μένει ακόμα να ανακαλυφθούν. Τα όρια των ζωογεωγραφικών περιοχών εξαρτώνται από τους οικολογικούς και τους ιστορικούς παράγοντες.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-27 00:38:49 76
[Play] Πανίδα της Ελλάδας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 4 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Ελληνική Πανίδα: ζωϊκές ομάδες που την απαρτίζουν. Το ιστορικό σκηνικό. Κύριες παγετώδεις περίοδοι των τελευταίων 900.00 χρόνων. Κλίμα και βλάστηση κατ΄ατο Μειόκαινο, Πλειάκαινο, Πλειστόκαινο. Η Παλαιοπανίδα πριν από το Πλειστόκαινο.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-20 00:13:32 67
Top