Βρέθηκαν 297 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Post - Communism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post - Communism II (2015-06-20 12:10:01) Chair-Marius Turda Sorin Antohi- Past Continuous: Distancing the short 20th century in East Central Europe. Aurimas Svedas-The age of extremes and Lithuanian historian-ploughmen, historian-fighters and historian-firemen. Igor Vranic- Historiographical decline and the collapse of transnational connections among Croatian historians after 1945.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 58
[Play] East Asia Historiography II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

East Asia Historiography II (2015-06-20 12:10) Discussion Chair-Stefan Tanaka Michael Facius-Japanese historians and the 'early modern',ca.1900-1955 Masayuki Sato-The role and purpose of historiography in East Asia.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:49:48 47
[Play] Postcolonialism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Postcolonialism II (2015-06-20 11:10:01) Chair-Anna Karakatsouli Sakis Gekas-The absence/presence of anticolonial and postcolonial discourses in Greek historiography. Andre Luiz Joanilho, Mariangela Pecciolli Galli Joanilho- Diagnoses on the nation: Brazilian cultural history in the 1930s. Nils Riecken- Modernity as rupture:Analysing Abdallah Laroui's epistemology of history as a postcolonial intellectual practise.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 35
[Play] Post - Communism II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post - Communism II (2015-06-20 11:10:01) Chair-Marius Turda Sorin Antohi- Past Continuous: Distancing the short 20th century in East Central Europe. Aurimas Svedas-The age of extremes and Lithuanian historian-ploughmen, historian-fighters and historian-firemen.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 71
[Play] East Asia Historiography II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

East Asia Historiography II (2015-06-20 11:10) Chair-Stefan Tanaka Michael Facius-Japanese historians and the 'early modern',ca.1900-1955 Masayuki Sato-The role and purpose of historiography in East Asia.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:43:25 44
[Play] Post-Communism I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post-Communism I (2015-06-20 10:10:01) Chair- Ada Dialla Krzysztof Brzechczyn- Class analysis of real socialism: Old approaches and new perspectives. Kostis Karpozilos-History doesn nothing: Ex-radicals and the disillusionment with history. Gerald Mako-Atale of two wars:Lev Gumilev, the Eurasianist school and the turning points of the 20th century.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:56 57
[Play] Postcolonialism I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Postcolonialism I (2015-06-20 10:10:01) Chair-Neni Panourgia Shria Chatterjee-Whriting fields:Stella Kramrisch and historiography in 20th-century India. David Corrales-The Americanisation of Spain: A new historiographical contribution to the international debate. Despina Lalaki-Digging for democracy in Greece: Civilising and decivilising processes during the 'American century'. William Gallois-The triumph of the Western historical imagination.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:56 67
[Play] East Asia Historiography I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

East Asia Historiography I (2015-06-20 10:00) Chair-Masayuki Sato Jo-Lan Yi-A new history of women in 20th century China
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:44:37 66
[Play] Postcolonialism I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Postcolonialism I (2015-06-20 09:10:01) Chair-Neni Panourgia Shria Chatterjee-Whriting fields:Stella Kramrisch and historiography in 20th-century India. David Corrales-The Americanisation of Spain: A new historiographical contribution to the international debate. Despina Lalaki-Digging for democracy in Greece: Civilising and decivilising processes during the 'American century'. William Gallois-The triumph of the Western historical imagination.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 32
[Play] Post-Communism I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Post-Communism I (2015-06-20 09:10:01) Chair- Ada Dialla Krzysztof Brzechczyn- Class analysis of real socialism: Old approaches and new perspectives. Kostis Karpozilos-History doesn nothing: Ex-radicals and the disillusionment with history. Gerald Mako-Atale of two wars:Lev Gumilev, the Eurasianist school and the turning points of the 20th century.
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:59:59 40
[Play] East Asia Historiography I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

East Asia Historiography I (2015-06-20 09:00) Chair-Masayuki Sato Visarut Phungsoondara-Gossip, misinformation, disinformation and the rise of modern Thai historiography
Εξάμηνο: - 2015-06-20 00:39:11 60
[Play] Theoretical Debates I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Theoretical Debates I (2015-06-19 20:10:01) Chair-Kalle Pihlainen Jouni Matti Kuukkanen- From truth-functionality to performativity in historiography: Great theory disputes of the postwar period seen through a debate on the Great War. Maria Ines La Greca-What can performativity theory do for our comprehension of 20th-century history and historiography? Maria Ines Mudrovcic-The pathways between history and historiography. Veronica Tozzi-Two approaches to the relationship between historiography and historical experience: Hayden White abd David Carr 30 years later. Angeliki Koufou-The 'sublime' and utopian thinking: Considering the ethics of modern historiography.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 03:00:39 40
[Play] Theoretical Debates II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Theoretical Debates II (2015-06-19 19:10:01) Chair- Rolf Petri Zoltan Boldizsar Simon-The impossible possibility of experience: On history's ambivalent attitude. Athena Syriatou-The rise, decline and constant resilience of the historiography of the 'British decline'. Thomas Wolfe-The legacy of flourishing:Division and the problem of purpose in the postwar American historical profession.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:59:54 27
[Play] Theoretical Debates I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Theoretical Debates I (2015-06-19 19:10:01) Chair-Kalle Pihlainen Jouni Matti Kuukkanen- From truth-functionality to performativity in historiography: Great theory disputes of the postwar period seen through a debate on the Great War. Maria Ines La Greca-What can performativity theory do for our comprehension of 20th-century history and historiography? Maria Ines Mudrovcic-The pathways between history and historiography. Veronica Tozzi-Two approaches to the relationship between historiography and historical experience: Hayden White abd David Carr 30 years later. Angeliki Koufou-The 'sublime' and utopian thinking: Considering the ethics of modern historiography.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:59:53 52
[Play] Reconsidering the Intellectual Resources of Historiography (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Reconsidering the Intellectual Resources of Historiography (2015-06-19 19:00) Discussion Chair-Nikos Karapidakis Lydia Papadaki- Inside,Outsidethe borders of Western modernity: History, culture and pedagogy in Latin America and the United States. Anna Mahaira-The return of the narrative and the return of historiography in two distinct phases of the long 19th century.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:29:56 43
[Play] Theoretical Debates II (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Theoretical Debates II (2015-06-19 18:10:01) Chair: Rolf Petri Dimitris Plantzos, Antonis Kotsonas- Artifacts to things: The anthropological shift in archaeological discourse and its repercussions for the study of material culture. Timo Pankakoski-Hans Freyer and the political heritage of history. Zoltan Boldizsar Simon- The impossible possibility of experience: On history's ambivalent attitude.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:59:49 40
[Play] Keynote Lecture (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Keynote Lecture (2015-06-19 18:10:01) Joanna De Groot Gender, imperialism and history writing since 1960 Discussant: Maria Repousi
Εξάμηνο: - 2015-06-19 01:00:09 36
[Play] Theoretical Debates I (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Theoretical Debates I (2015-06-19 18:10:01) Chair-Kalle Pihlainen Jouni Matti Kuukkanen- From truth-functionality to performativity in historiography: Great theory disputes of the postwar period seen through a debate on the Great War. Maria Ines La Greca-What can performativity theory do for our comprehension of 20th-century history and historiography? Maria Ines Mudrovcic-The pathways between history and historiography. Veronica Tozzi-Two approaches to the relationship between historiography and historical experience: Hayden White abd David Carr 30 years later. Angeliki Koufou-The 'sublime' and utopian thinking: Considering the ethics of modern historiography.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:59:49 28
[Play] Reconsidering the Intellectual Resources of Historiography (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Reconsidering the Intellectual Resources of Historiography (2015-06-19 18:00) Chair-Nikos Karapidakis Lydia Papadaki- Inside,Outsidethe borders of Western modernity: History, culture and pedagogy in Latin America and the United States. Anna Mahaira-The return of the narrative and the return of historiography in two distinct phases of the long 19th century.
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:42:21 58
[Play] Keynote Lecture Joanna De Groot (Λιάκος ΑντώνιοςΟμότιμος Καθηγητής)

History of Twentieth Century Ηistoriography, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Keynote Lecture (2015-06-19 17:10:01) Joanna De Groot Gender, imperialism and history writing since 1960 Discussant: Maria Repousi
Εξάμηνο: - 2015-06-19 00:59:56 67
Top