Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Clarence Barlow  (Καθηγητής University of California, Santa Barbara) , Makis Solomos  (Καθηγητής University Paris)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:15:14 53

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Peter Nelson  (Καθηγητής University of Edinburgh) , Cort Lippe  (Καθηγητής University at Buffalo)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:12:36 51

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Agostino Di Scipio  (Καθηγητής University d'Aquila) , Alan Marsden  (Λέκτορας Lancaster University) , Peter Nelson  (Καθηγητής University of Edinburgh)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:12:36 53

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Marcos Novak  (Καθηγητής στο university of California) , Agostino Di Scipio  (Καθηγητής University d'Aquila)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:12:36 51

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Gérald Assayag  (Συνθέτης) , Marcos Novak  (Καθηγητής στο university of California)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:12:36 51

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Jean-Claude Risset  (Καθηγητής Aix-Marseille University) , John Chowning  (Καθηγητής στο Stanford University) , Gérald Assayag  (Συνθέτης)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:12:36 58

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα,  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια),  Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Ομιλητές:  Γεωργάκη Αναστασία  (Επίκουρη Καθηγήτρια) , Jean-Claude Risset  (Καθηγητής Aix-Marseille University) , Γιάννης Ζάνος  (Εξωτερικός Συνεργάτης)

Ακαδημία Πλάτωνος - Πλατωνικά Ριζώματα
2014-09-16 00:12:31 73

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Χαράλαμπος Κουταλάκης  (Λέκτορας)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Γ'.
2007-11-14 00:08:03 68

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Εμμανουέλα Δούση  (Λέκτορας)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Β'.
2007-11-14 00:10:49 44

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Βιολογίας

Ομιλητές:  Καλλιόπη Σπανού  (Καθηγητής)

Η διαχείριση και η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα Α'.
2007-11-14 00:05:02 41
Top