Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Άλλα Ανεξάρτητα Τμήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής) , Γ. Κανέλης  (Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης Έργων) , Ε. Καφεντζή  (Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.) , Ν. Κορέντζελου  (Νομικός του ΕΛΚΕ)

-
2018-01-26 00:53:51 43

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Γ. Κανέλης  (Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης Έργων)

-
2018-01-26 00:04:48 42

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής) , Ν. Κορέντζελου  (Νομικός του ΕΛΚΕ)

Ν. Κορέντζελου, Νομικός του ΕΛΚΕ
2018-01-26 01:19:42 44

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Ε. Καφεντζή  (Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ε. Καφεντζή, Διευθύντρια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
2018-01-26 00:12:14 42

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) - 26 Ιανουαρίου 2018,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σφηκόπουλος Θ.  (Καθηγητής)

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
2018-01-26 00:30:32 46

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Α. Κονναρής  (Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων)

Ομάδα Εργασίας: Α. Κονναρής, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων
2017-09-27 00:11:14 46

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Β. Δημακοπούλου  (Αναπληρώτρια Γραμματέας και Προϊστάμενη Τμήματος Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών)

Ομάδα Εργασίας: Β. Δημακοπούλου, Αναπληρώτρια Γραμματέας και Προϊστάμενη Τμήματος Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών, Ε. Χοχλάκη, Συντονίστρια Help Desk και Α. Φωτόπουλος, Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών
2017-09-27 00:10:40 39

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Α. Μακρή  (Προϊστάμενη Τμήματος Εσόδων)

Ομάδα Εργασίας: Α. Μακρή, Προϊστάμενη Τμήματος Εσόδων
2017-09-27 00:11:53 41

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Ν. Κορέντζελου  (Νομικός του ΕΛΚΕ)

Ομάδα Εργασίας: Δ. Φωτάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου & Ανθρωπίνων Πόρων και Ν. Κορέντζελου, Νομικός του ΕΛΚΕ
2017-09-27 01:02:55 64

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Γ. Καββαδίας  (Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προμηθειών)

Ομάδα Εργασίας: Γ. Καββαδίας, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προμηθειών και Μ. Μιχαλοπούλου, Νομικός ΕΛΚΕ
2017-09-27 00:41:42 54

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής) , Θωμάς Σφηκόπουλος  (Καθηγητής)

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο Ενημέρωση για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΚΕ Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
2017-09-27 00:34:54 94

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος  (Καθηγητής)

Πρόεδρος της Επιτροπής μελέτης προτάσεων/αλλαγών του θεσμικού πλαισίου του Ε.Λ.Κ.Ε.
2017-09-27 00:12:24 64

Η λειτουργία του ΕΛΚΕ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4485/2017) 9 Σεπτ. 2017,  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  -  Τμήμα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος  (Καθηγητής),  Τμήμα Ιατρικής

Ομιλητές:  Π. Καρούζου  (Νομικός ΕΛΚΕ)

Ομάδα Εργασίας: Γ. Κανέλης, Προϊστάμενος Τμήματος Στήριξης Έργων, Δ. Φωτάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου & Ανθρωπίνων Πόρων, Π. Καρούζου, και Μ. Μιχαλοπούλου, Νομικοί ΕΛΚΕ
2017-09-27 00:22:47 58
Top