Βρέθηκαν 297 αποτελέσματα   RSS     Χημεία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Ντία Γαλανοπούλου  (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:32:01 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Παναγιώτα Μαρκάκη  (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:18:07 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Ερμόλαος Ιατρού  (Αναπλ. Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:11:02 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Παναγιώτα Μουτεβελή-Μηνακάκη  (Καθηγήτρια)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:38:21 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Ε. Βέλτσος  (Εξωτερικός Ομιλητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:12:57 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Τσεκούρας Αθανάσιος  (Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:25:07 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Καλοκαιρινός Αντώνης  (Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:24:45 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Σκούλλος Μιχαήλ   (Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:23:18 4

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Παναγιώτης Κυρίτσης  (Αναπλ. Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:20:53 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Βίκυ Σιγούντου  (Υπ. Διδάκτορ)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:20:49 3

Η Ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του,  Τμήμα Χημείας

Ομιλητές:  Μητσοπούλου Χριστίνα-Άννα  (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Η ιστορία του Τμήματος Χημείας μέσα από τα εργαστήριά του
2018-04-18 00:03:47 3

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Προφίλ χημικών θαλάσσιων στοιχείων - είδη - Accumulated, recycled, scavenged - Βιολογικά στοιχεία - Αρχή του Marcet - Ανοξικές λεκάνες
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-26 00:59:55 42

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Κύκλος φωσφόρου - Πυρίτιο - Κύκλος Πυριτίου - Παγκόσμιος ωκεάνιος κύκλος πυριτίου - Ευτροφισμός - Επιπτώσεις ανάπτυξης ευτροφικών συνθηκών - Παράμετροι ευτροφισμού
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-19 00:59:55 41

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Βασικά φυτικά θρεπτικά συστατικά - Άζωτο - Κύκλοι αζώτου - Κύκλος αζώτου στο θαλάσσιο περιβάλλον - Αφομοίωση του αζώτου - Νιτροποίοιηση - Απονιτροποίηση - Αντιδράσεις αναερόβιας οξείδωσης
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-19 00:59:56 31

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Ωκεάνια κατανομή pH, DIC, αλκαλικότητας, μερικής πίεσης διοξειδίου άνθρακα - Παράγοντες που επηρεάζουν την pCO2
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:55 37

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Ιζηματοπαγίδα - Μετρήσιμα μεγέθη - Ολική αλκαλικότητα - Μέθοδοι προσδιορισμού οργανικού άνθρακα - Οξείδωση οργανικού άνθρακα - Οξέα στο θαλασσινό νερό
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:55 38

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Κύκλος του άνθρακα (αναλυτικά) - Οργανικός άνθρακας στο θαλάσσιο χώρο - Ισοζύγιο ωκεάνιου άνθρακα - Φυσική αντλία διαλυτότητας - Βιολογική αντλία
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-01-12 00:59:56 28

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Επιτόπιες μετρήσεις - Συντήρηση - μεταφορά δειγμάτων - Δειγματοληψία νερού, ιζημάτων, πλαγκτού, οργανισμών - Παραδείγματα - Σύνθετα δείγματα - Χημικές αναλύσεις - Εξοπλισμός εργαστηρίου - Επεξεργασία αποτελεσμάτων - Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου - Κατανομή οξυγόνου - Χημικός ιωδιομετρικός καθορισμός - Ηλεκτρόδιο τύπου Clark
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-22 00:59:56 25

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

- Επιλογή σταθμών δειγματοληψίας - Παραδείγματα επιλογής - Επιτόπιες μετρήσεις - Συντήρηση - μεταφορά δειγμάτων
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-22 00:59:55 31

Γενική Χημική Ωκεανογραφία, Τμήμα Χημείας

Συγκεντρώσεις διοξινών και παρόμοιων τοξικών ρύπων σε τρόφιμα, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα μέσω της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-12-15 00:59:55 17
Top