Βρέθηκαν 104 αποτελέσματα   RSS     Βιολογικές Επιστήμες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Θαλάσσιος τροφικός δείκτης. Θρεπτικά σε μεταβατικά, παράκτια και θαλάσσια ύδατα. Δάση: ξυλαπόθεμα, προαύξηση και απολαμβανόμενη ποσότητα ξύλου. Γεωργία: έκταση υπό διαχειριστικές πρακτικές εν δυνάμει υποστηρικτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οικολογικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Προοπτική για την βιοποικιλότητα στην Ελλάδα έως το 2020. Εθνική Στρατηγική για την βιοποικιλότητα.
Εξάμηνο: 6o 2015-05-08 00:42:07 74

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Κατηγορίες απειλής της ΙUCΝ. Κριτήρια επιλογής. Προτεραιότητες. Ασπόνδυλα είδη σε απειλή. Σπονδυλόζωα είδη σε απειλή. Βασικές απειλές. Απώλεια και υποβάθμιση ενδιαιτήματος. Ρύπανση. Εσκεμμένη και τυχαία θανάτωση.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-29 00:39:50 72
[Play] Εξέλιξη της ελληνικής πανίδας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Η διαμόρφωση της ελληνικής πανίδας όφείλεται σε ιστορικούς και οικολογικούς παράγοντες: κλιματικοί παράγοντες, υψηλό ποσοστό ενδημισμού, σημαντικές περιοχές ενδημισμού, υψηλός αριθμός ειδών, κατάσταση πληθυσμών, απειλές, αλλοιώσεις και καταστροφές βιοτόπων, μέτρα προστασίας.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-01 00:45:27 83
[Play] Εξέλιξη της ελληνικής πανίδας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 6 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Εξέλιξη της ελληνικής πανίδας από τα 25.000 χρόνια πριν. Συσχέτιση των αλλαγών με παλαιοκλιματικά και παλαιοβιοτικά δεδομένα.
Εξάμηνο: 6o 2015-04-01 00:35:26 76
[Play] Πανίδα της Ελλάδας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 5 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Η Πανίδα του Πλειστόκαινου. Η Πανίδα των τελευταίων 3000 χρόνων. Ο άνθρωπος. Το φυσικό σκηνικό. Χρήσεις γης. Η Πανίδα της Ελλάδας σήμερα. Ομάδες με μεγάλα ποσοστά παρουσίας στην Ελλάδα. Αριθμός ειδών ανά 1500 km2. Πόσο καλά γνωρίζουμε την πανίδα μας. Πόσα είδη μένει ακόμα να ανακαλυφθούν. Τα όρια των ζωογεωγραφικών περιοχών εξαρτώνται από τους οικολογικούς και τους ιστορικούς παράγοντες.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-27 00:38:49 94
[Play] Πανίδα της Ελλάδας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 4 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Ελληνική Πανίδα: ζωϊκές ομάδες που την απαρτίζουν. Το ιστορικό σκηνικό. Κύριες παγετώδεις περίοδοι των τελευταίων 900.00 χρόνων. Κλίμα και βλάστηση κατ΄ατο Μειόκαινο, Πλειάκαινο, Πλειστόκαινο. Η Παλαιοπανίδα πριν από το Πλειστόκαινο.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-20 00:13:32 94
[Play] Βιογεωγραφία, Μέρος Ε'  / Διάλεξη 3 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Οδοί διασποράς: Διάδρομοι - Φίλτρα. Διάδρομοι λοταρίες. Άλλοι διάδρομοι. Η περίπτωση των μεγάλων Θηλαστικών του Τετρατογενούς στο Αιγαίο. Η ίδρυση της αποικίας. Ενδημισμός. Αίτια ενδημισμού. Κοσμοπολιτισμός. Ταξινόμηση των ενδημικών οργανισμών. Προβινσιαλισμός. Διαφορετικά πρότυπα κατανομών. Χερσαίες περιοχές και επαρχίες. Βιογεωγραφικές γραμμές. Νησιά.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-18 00:40:19 74
[Play] Βιογεωγραφία, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 3 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Διασπαστική επιλογή. Χρωμοσωμικές αλλαγές. Φυλετική ειδογένεση. Διαφοροποίηση. Προσαρμοστική διαφοροποίηση. Εξαφανίσεις. Πιθανότητα εξαφάνισης. Διασπορά: Αίτια - Περιορισμοί. Η διασπορά ως βιογεωγραφικό φαινόμενο. Διάχυση. Αργή μετανάστευση. Μηχανισμοί μετακίνησης. Παθητική διασπορά. Φράγματα. Φυσιολογικά φράγματα.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-18 00:35:17 72
[Play] Βιογεωγραφία, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 2 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Παγετώνες: Κύριες παγετώδεις περίοδοι. Επιπτώσεις των παγετώνων. Αλλαγές στις κλιματικές ζώνες. Αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας. Βιογεωγραφικές επιπτώσεις των παγετώνων. Η απόκριση των οργανισμών. Βιογεωγραφικές αποκρίσεις. Ιστορικά πρότυπα και διεργασίες. Τι είναι είδος. Υποείδη. Μακροεξέλιξη. Μικροεξέλιξη. Εστιγμένη ισορροπία. Επιλογή ειδών. Αλλοπάτρια ειδογένεση. Συμπάτρια ειδογένεση.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-13 00:40:31 75
[Play] Βιογεωγραφία, Μέρος Β'  / Διάλεξη 1 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Κατανομή των πληθυσμών. Αλλαγή στο χρόνο. Χωρικά πρότυπα αφθονίας. Αλλαγές στα όρια εξάπλωσης. Παραάγοντες που τις επηρεάζουν. Οχλήσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλου ςοργανισμούς. Προσαρμογή και γονιδιακή ροή. Η κατανομή των βιοκοινοτήτων. Χωρικά πρότυπα κατανομής βιοκοινοτήτων. Χρονικά πρότυπα. Χερσαίες μεγακοινότητες. Τροπικό βροχερό δάσος. Τροπικό φυλλοβόλο δάσος. Δάσος αγκαθοειδών. Τροπική σαβάνα. Έρημος. Σκληρόφυλλο μεσογειακό δάσος. Υποτροπικό αειθαλές δάσος. Εύκρατο φυλλοβόλο δάσος. Βόρειο δάσος - Τάιγκα. Εύκρατο βροχερό δάσος. Εύκρατα λιβάδια -στέπες. Τούνδρα. Υδάτινες μεγακοινότητες. Βιοκοινότητες γλυκών υδάτων. Το ιστορικό σκηνικό. Η ιστορία της Γης σε μεγααιώνες, αιώνες, περιόδους, εποχές. Η θεωρία της κίνησης των ηπειρωτικών πλακών (Alfred Wegener 1912). Η διακύμανση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η δημιουργία των παγετώνων και η δυναμική του Πλειστοκαίνου.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-11 00:45:36 88
[Play] Βιογεωγραφία, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωική Ποικιλότητα, Τμήμα Βιολογίας

Ορισμός. Βασικά ερωτήματα. Κλάδοι της Βιογεωγραφίας. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Βασικές αρχές. Παρούσα κατάσταση. Ιστορία της Βιογεωγραφίας. Το φυσικό σκηνικό. Κλίμα. Άνεμοι και Βροχοπτώσεις. Το έδαφος. Η δημιουργία του εδάφους. Υδάτινα περιβάλλοντα. Το θερμοκλινές. Μικροπεριβάλλοντα. Η κατανομή των ειδών. Η γεωγραφική εξάπλωση.
Εξάμηνο: 6o 2015-03-11 00:44:19 127

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εχινοειδή. Ακανόνιστοι αχινοί. Εσωτερική οργάνωση αχινού. Στοματική περιοχή. Μασητική συσκευή "Λύχνος του Αιστοτέλη". Ολοθουροειδή. Οστάρια σωματικού τοιχώματος Ολοθουροειδούς. Εξωτερική μορφολογία Ολοθουρίων. Εσωτερική οργάνωση Ολοθούριου. Ολοθούριο με σωληνίσκους του Cuvier. Κρινοειδή. Απολιθωμένα Κρινοειδή. Εξωτερική μορφολογία Κρινοειδών. Ημιχορδωτά. Ετερόπνευστα. Πτεροβράγχια. Χαρακτηριστικά Ημιχορδωτών. Χαρακτηριστικά Χορδωτών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-29 00:18:11 427

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Κύρια χαρακτηριστικά Εχινοδέρμων. Εξωτερικά χαρακτηριστικά Αστεροειδών. Στοιχεία της επιφάνειας. Ποδολαβίδα Αστερία. Εξωτερική οργάνωση Αστερία. Εγκάρσια τομή βραχίονα Αστερία. Αστερίας: Υδροφορικό σύστημα , αιμικό σύστημα, πρόσληψη τροφής. Αναγέννηση. Προνύμφες. Εμβρυική ανάπτυξη και Αναπαραγωγή. Οφιουροειδή. Εγκάρσια τομή και κίνηση. Σύγκριση Οφιουροειδών - Αστεροειδών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-29 00:33:30 312
[Play] Εξάποδα. Διάλεξη 2η.  / Διάλεξη 40 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εντοπισμός ήχων. Μιμητισμός του Muller. Μιμητισμός του Bates. Χημική Άμυνα. Μηχανική Άμυνα. Απώθηση. Κοινωνικά έντομα: τερμίτες, μυρμήγκια, μέλισσες. Χαρακτηριστικά. Τάξεις εντόμων. Φυλογένεση εντόμων.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-25 00:23:38 221
[Play] Εξάποδα. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 39 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Έντομα. Απολιθώματα εντόμων. Ο ρόλος των εντόμων: επικονίαση, διάσπαση νεκρής ύλης, δημόσια υγεία, αταστροφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Προνύμφες λεπιδοπτέρων (κάμπιες). Εξωτερική μορφολογία. Δομή εξωσκελετού. Κεραίες. Όραση. Στοματικά εξαρτήματα. Θώρακας. Πόδια. Φτερά και κίνησή τους. Εσωτερική μορφολογία: πεπτικό σύστημα, νευρικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, ανααραγωγικό σύστημα, απεκκριτικό σύστημα. Συμπεριφορά:οπτικός προσανατολισμός, χημικός προσανατολισμός.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-25 00:32:31 284
[Play] Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα. Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 38 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Τάξη Σκορπιονίδια: Σκορπιοί. Τάξη Φαλάγγια. Τάξη Ψευδοσκορπιοί. Τάξη Γαλεώδη. Φυλογένεση των Χηληκεραιωτών και των Αραχνιδίων. Υπόφυλο Μονοσκελή. Υπερομοταξί αΜυριάποδα. Ομοταξία χειλόποδα. Ομοταξία Διπλόποδα. Ομοταξία Σύμφυλα. Ομοταξία Παυρόποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-22 00:36:03 199

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Αρθρόποδα:Γενικά χαρακτηριστικά. Ανάπτυξη. Εκδύσεις. Φυλογένεση. Υπόφυλο Τριλοβίτες. Υπόφυλο Χηληκεραιωτά. Ομοταξία Μερόστομα. Υφομοταξία Ευρυπτερίδια. Υφομοταξία Ξιφοσουρίδια. Ομοταξία Πυκνογονίδια. Ομοταξία Αραχνίδια. Τάξη Αράχνες. Τάξη Σκορπιονίδια.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-22 00:45:53 262
[Play] Καρκινοειδή. Διάλεξη 2η.  / Διάλεξη 36 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Διατροφή Καρκινοειδών. Ταξινόμηση Καρκινοειδών. Ομοταξία Ρεμίποδα. Ομοταξία Κεφαλοκαρίδες. Ομοταξία Βραγχιόποδα. Τάξη Ανόστρακα. Τάξη Νωτόστρακα. Τάξη Κλαδοκεραιωτά. Ομοταξία Οστρακώδη. Ομοταξία Γναθόποδα. Υφομοταξία Κωπήποδα. Υφομοταξία Ταντουλοκαρίδες. Υφομοταξία Βραγχίουρα. Υφομοταξία Πενταστομίδια. Υφομοταξία Θυσανόποδα. Τάξη Θωρακικά. Προνύμφες θυσανόποδων. Τάξη Ριζοκέφαλα: κύκλος ζωής. Ομοταξία Μαλακόστρακα. Τάξη Ισόποδα. Τάξη Αμφίποδα. Τάξη Ευφαυσεώδη. Τάξη Δεκάποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-18 00:39:10 242
[Play] Καρκινοειδή. Διάλεξη 1η.  / Διάλεξη 35 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Αρθρόποδα. Υπόφυλο Καρκινοειδή. Σημασία για τον άνθρωπο. Σχέσεις Καρκινοειδών. Χαρακτηριστικά. Εξωτερική μορφολογία. Δομή τυπικού εξαρτήματος. Διαφοροποίηση εξαρτημάτων. Ανατομία Καρκινοειδούς. Κυκλοφορικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Απεκκριτικό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Σύνθετος οφθαλμός. Καρκινοειδή και τεχνολογία. Κύκλος ζωής. Ναύπλιος Καρκινοειδών. Δομή εξωσκελετού. Έκδυση. Διαδοχικές εκδύσεις βραχυούρου.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-18 00:41:04 310
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση Έντομα (Γ' Μέρος).  / Διάλεξη 15 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Παρουσίαση κοινών Τάξεων της Ομοταξίας των Αραχνιδίων. Κριτήρια διάκρισης των εντόμων των Τάξεων αυτών. Στάδια ανάπτυξης ενός εντόμου.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-17 00:06:47 207
Top