Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα   RSS     Ζωολογία Ι  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εχινοειδή. Ακανόνιστοι αχινοί. Εσωτερική οργάνωση αχινού. Στοματική περιοχή. Μασητική συσκευή "Λύχνος του Αιστοτέλη". Ολοθουροειδή. Οστάρια σωματικού τοιχώματος Ολοθουροειδούς. Εξωτερική μορφολογία Ολοθουρίων. Εσωτερική οργάνωση Ολοθούριου. Ολοθούριο με σωληνίσκους του Cuvier. Κρινοειδή. Απολιθωμένα Κρινοειδή. Εξωτερική μορφολογία Κρινοειδών. Ημιχορδωτά. Ετερόπνευστα. Πτεροβράγχια. Χαρακτηριστικά Ημιχορδωτών. Χαρακτηριστικά Χορδωτών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-29 00:18:11 404

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Κύρια χαρακτηριστικά Εχινοδέρμων. Εξωτερικά χαρακτηριστικά Αστεροειδών. Στοιχεία της επιφάνειας. Ποδολαβίδα Αστερία. Εξωτερική οργάνωση Αστερία. Εγκάρσια τομή βραχίονα Αστερία. Αστερίας: Υδροφορικό σύστημα , αιμικό σύστημα, πρόσληψη τροφής. Αναγέννηση. Προνύμφες. Εμβρυική ανάπτυξη και Αναπαραγωγή. Οφιουροειδή. Εγκάρσια τομή και κίνηση. Σύγκριση Οφιουροειδών - Αστεροειδών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-29 00:33:30 268
[Play] Εξάποδα. Διάλεξη 2η.  / Διάλεξη 40 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Εντοπισμός ήχων. Μιμητισμός του Muller. Μιμητισμός του Bates. Χημική Άμυνα. Μηχανική Άμυνα. Απώθηση. Κοινωνικά έντομα: τερμίτες, μυρμήγκια, μέλισσες. Χαρακτηριστικά. Τάξεις εντόμων. Φυλογένεση εντόμων.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-25 00:23:38 180
[Play] Εξάποδα. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 39 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Έντομα. Απολιθώματα εντόμων. Ο ρόλος των εντόμων: επικονίαση, διάσπαση νεκρής ύλης, δημόσια υγεία, αταστροφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Προνύμφες λεπιδοπτέρων (κάμπιες). Εξωτερική μορφολογία. Δομή εξωσκελετού. Κεραίες. Όραση. Στοματικά εξαρτήματα. Θώρακας. Πόδια. Φτερά και κίνησή τους. Εσωτερική μορφολογία: πεπτικό σύστημα, νευρικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, ανααραγωγικό σύστημα, απεκκριτικό σύστημα. Συμπεριφορά:οπτικός προσανατολισμός, χημικός προσανατολισμός.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-25 00:32:31 226
[Play] Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα. Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 38 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Τάξη Σκορπιονίδια: Σκορπιοί. Τάξη Φαλάγγια. Τάξη Ψευδοσκορπιοί. Τάξη Γαλεώδη. Φυλογένεση των Χηληκεραιωτών και των Αραχνιδίων. Υπόφυλο Μονοσκελή. Υπερομοταξί αΜυριάποδα. Ομοταξία χειλόποδα. Ομοταξία Διπλόποδα. Ομοταξία Σύμφυλα. Ομοταξία Παυρόποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-22 00:36:03 173

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Αρθρόποδα:Γενικά χαρακτηριστικά. Ανάπτυξη. Εκδύσεις. Φυλογένεση. Υπόφυλο Τριλοβίτες. Υπόφυλο Χηληκεραιωτά. Ομοταξία Μερόστομα. Υφομοταξία Ευρυπτερίδια. Υφομοταξία Ξιφοσουρίδια. Ομοταξία Πυκνογονίδια. Ομοταξία Αραχνίδια. Τάξη Αράχνες. Τάξη Σκορπιονίδια.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-22 00:45:53 231
[Play] Καρκινοειδή. Διάλεξη 2η.  / Διάλεξη 36 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Διατροφή Καρκινοειδών. Ταξινόμηση Καρκινοειδών. Ομοταξία Ρεμίποδα. Ομοταξία Κεφαλοκαρίδες. Ομοταξία Βραγχιόποδα. Τάξη Ανόστρακα. Τάξη Νωτόστρακα. Τάξη Κλαδοκεραιωτά. Ομοταξία Οστρακώδη. Ομοταξία Γναθόποδα. Υφομοταξία Κωπήποδα. Υφομοταξία Ταντουλοκαρίδες. Υφομοταξία Βραγχίουρα. Υφομοταξία Πενταστομίδια. Υφομοταξία Θυσανόποδα. Τάξη Θωρακικά. Προνύμφες θυσανόποδων. Τάξη Ριζοκέφαλα: κύκλος ζωής. Ομοταξία Μαλακόστρακα. Τάξη Ισόποδα. Τάξη Αμφίποδα. Τάξη Ευφαυσεώδη. Τάξη Δεκάποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-18 00:39:10 200
[Play] Καρκινοειδή. Διάλεξη 1η.  / Διάλεξη 35 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Αρθρόποδα. Υπόφυλο Καρκινοειδή. Σημασία για τον άνθρωπο. Σχέσεις Καρκινοειδών. Χαρακτηριστικά. Εξωτερική μορφολογία. Δομή τυπικού εξαρτήματος. Διαφοροποίηση εξαρτημάτων. Ανατομία Καρκινοειδούς. Κυκλοφορικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Απεκκριτικό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Σύνθετος οφθαλμός. Καρκινοειδή και τεχνολογία. Κύκλος ζωής. Ναύπλιος Καρκινοειδών. Δομή εξωσκελετού. Έκδυση. Διαδοχικές εκδύσεις βραχυούρου.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-18 00:41:04 259
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση Έντομα (Γ' Μέρος).  / Διάλεξη 15 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Παρουσίαση κοινών Τάξεων της Ομοταξίας των Αραχνιδίων. Κριτήρια διάκρισης των εντόμων των Τάξεων αυτών. Στάδια ανάπτυξης ενός εντόμου.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-17 00:06:47 176
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση Έντομα (Β' Μέρος).  / Διάλεξη 14 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Αναλυτική παρουσίαση εξωτερικής μορφολογίας εντόμων. Μέρη σώματος εντόμου. Κεφαλή. Εξαρτήματα κεφαλής σε διάφορα έντομα. Πόδια. Φτερά.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-17 00:16:16 194
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση Έντομα (Α' Μέρος)  / Διάλεξη 13 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Αρθρόποδα: Υποφύλο Τριλοβιτόμορφα, Υποφύλο Χηληκεραιωτά. Ομοταξίες: Μερόστομα, Πυκνογονίδια, Αραχνίδια. Τάξεις: Σκορπιοί, Αράχνες, Γαλεώδη. Υπερτάξη Ακάρεα. Μυριάποδα. Ομοταξία Χειλόποδα. Διπλόποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-17 00:25:15 193
[Play] Ελάσσονα Εκδυσόζωα. Διάλεξη 2η.  / Διάλεξη 34 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Βραδύπορα. Φύλο Θωρακοφόρα. Φύλο Πριαπουλίδια. Φύλο Κινόρρυγχα. Φύλο Ονυχοφόρα. Φύλο Νηματόμορφα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-15 00:24:09 149
[Play] Ελάσσονα Εκδυσόζωα. Διάλεξη 1η.  / Διάλεξη 33 (Ντέντος ΣκαρλάτοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Έκδυση. Φύλο Νηματώδεις. Ασθένειες που προκαλούν στους ανθρώπους.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-15 00:47:13 138

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φύλο Δακτυλιοσκώληκες: Σχέδιο οργάνωσης σώματος. Πολύχαιτοι. Κλάδος Πωγωνοφόρα. Κλάδος Επισαγματοφόρα. Ομοταξία Ολιγόχαιτοι. Ομοταξία Βδελλίδια.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-11 00:32:42 189

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Δακτυλιοσκώληκες: Παρουσίαση των φύλων. Μεταμέρεια. Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Φυλογένεση.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-11 00:29:57 249
[Play] Μαλάκια. Διάλεξη 3η.  / Διάλεξη 29 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Ομοταξία Κεφαλόποδα. Απολιθωμένα Κεφαλόποδα. Πιθανή εξέλιξη Κεφαλόποδων. Δομή σώματος Nautilus. Κίνηση. Αναπνοή. Κυκλοφορία. Νευρικό σύστημα. Αισθητήρια. Εσωτερικά χαρακτηριστικά. Χρωματοφόρα. Χρωματική προσαρμογή. Αυγά-νεαρό άτομο-ενήλικο άτομο σουπιάς. Ομάδες κεφαλόποδων. Κολεοειδή.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-08 00:33:11 163
[Play] Μαλάκια. Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 30 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Φυλογένεση Μαλακίων. Κοινά χαρακτηριστικά των Μαλακίων με τους Δακτυλιοσκώληκες. Προέλευση Μαλακίων. Σύγκριση οστράκου, μανδυακής κοιλότητας, πεπτικού συστήματος και βραγχίων στις ομάδες των Μαλακίων. Επανάληψη βασικών εννοιών.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-08 00:28:17 125
[Play] Μαλάκια. Διαλεξη 2η.  / Διάλεξη 28 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Συστροφή. Περιέλιξη. Εξέλιξη βραγχίων στα Γαστερόποδα. Μανδυακή κοιλότητα και κτενίδια σε Πρωσοβράγχια. Τροφή Γαστερόποδων. ΑναπαραγωγήΓαστερόπδων. Ανατομή πνευμονοφόρου Γαστερόποδου. Αυγά. Οι ομάδες των Γαστερόποδων. Aplysia. Πελαγικά Οπισθοβράγχια. Ομοταξία Δίθυρα. Εξέλιξη βραγχίων στα Δίθυρα. Πρόσληψη τροφής. Στομάχι Διθύρου. Αισθητήρια.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-04 00:36:02 198
[Play] Μαλάκια. Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 27 (Νικολαϊδου Άρτεμις Καθηγήτρια )

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Όστρακο Μαλακίων. Σχέδια οργάνωσης σώματος. Χαρακτηριστικά. Μορφολογία γενικευμένου Μαλακίου. Ξύστρο. Πόδι. Λειτουργία του ποδιού στα Γαστερόποδα. Πτωτόγονο κτενίδιο. Ομοταξίες Μαλακίων: Ουροβοθριωτά, Σωληνόγαστροι, Μονοπλακοφόρα, Σκαφόποδα, Γαστερόποδα.
Εξάμηνο: 2o 2014-07-04 00:26:04 284
[Play] Εργαστηριακή Άσκηση Ανατομής Καραβίδας (Β' Μέρος).  / Διάλεξη 12 (Λεγάκις ΑναστάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ζωολογία Ι , Τμήμα Βιολογίας

Επίδειξη ανατομής καραβίδας
Εξάμηνο: 2o 2014-07-03 00:34:36 164
Top