Βρέθηκαν 30 αποτελέσματα   RSS     Γραμμικά Μαθηματικά [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διαγωνιοποίηση Πίνακα  / Διάλεξη 30 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ελάχιστο Πολυώνυμο, Δύναμη Πίνακα
Εξάμηνο: 2o 2014-07-03 00:47:01 157
[Play] Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα (Μέρος Γ')  / Διάλεξη 29 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαγωνιοποίηση Πίνακα, Χαρακτηριστικό Πολυώνυμο
Εξάμηνο: 2o 2014-07-03 00:32:23 135
[Play] Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα (Μέρος Α')  / Διάλεξη 27 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Χαρακτηριστική Εξίσωση, Χαρακτηριστικό Πολυώνυμο, Φάσμα,
Εξάμηνο: 2o 2014-07-02 00:44:58 189
[Play] Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα (Μέρος Β')  / Διάλεξη 28 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ασκήσεις στις Ιδιοτιμές και τα Ιδιοδιανύσματα, Αναλυση & Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamilton
Εξάμηνο: 2o 2014-07-02 00:39:31 164
[Play] Γραμμικές Aπεικονίσεις (Μέρος Β')  / Διάλεξη 26 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ομοιοι πίνακες, Ασκήσεις
Εξάμηνο: 2o 2014-06-26 00:36:21 230
[Play] Γραμμικές Aπεικονίσεις (Μέρος Α')  / Διάλεξη 25 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραμμικές Aπεικονίσεις & Πίνακες
Εξάμηνο: 2o 2014-06-26 00:37:27 339
[Play] Γραμμικοί Μετασχηματισμοί (Μέρος Β')  / Διάλεξη 24 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εικόνα και Πυρήνας Γραμμικού Μετασχηματισμού, Θεωρήματα
Εξάμηνο: 2o 2014-06-25 00:35:32 331
[Play] Γραμμικοί Μετασχηματισμοί (Μέρος Α')  / Διάλεξη 23 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραμμικοί Μετασχηματισμοί,
Εξάμηνο: 2o 2014-06-25 00:33:58 719
[Play] Βάση Διανυσματικού Χώρου  / Διάλεξη 22 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βάση Διανυσματικού Χώρου, Θεωρήματα Βάσεων, Ασκήσεις, Αλγόριθμος εύρεσης βάσης
Εξάμηνο: 2o 2014-06-18 00:36:01 188
[Play] Διανυσματικοί Χώροι & Υπόχωροι  / Διάλεξη 21 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ασκήσεις σε διανυσματικούς χώρου και υπoχώρους
Εξάμηνο: 2o 2014-06-18 00:32:44 162
[Play] Υπόχωροι  / Διάλεξη 20 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Υπόχωροι Διανυσματικού Χώρου, Ασκήσεις
Εξάμηνο: 2o 2014-06-12 00:30:57 146
[Play] Διανυσματικός Χώρος  / Διάλεξη 19 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ασκήσεις με γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα, Διανυσματικός Χώρος (Γραμμικός Χώρος), Γραμμικός συνδυασμός διανυσμάτων
Εξάμηνο: 2o 2014-06-12 00:41:36 164
[Play] Διανυσμάτα (Μέρος Β' - Γραμμικοί Συνδυασμοί)  / Διάλεξη 18 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Προβολή Διανύσματος σε άλλο, Γραμμικοί Συνδυασμοί, Γραμμικό Κέλυφος (Θήκη), Ασκήσεις
Εξάμηνο: 2o 2014-06-11 00:38:00 121
[Play] Διανυσμάτα (Μέρος Α' - Γραμμικοί Συνδυασμοί)  / Διάλεξη 16 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραμμικοί Συνδυασμοί Διανυσμάτων, Γραμμικά Ανεξάρτητα Διανύσματα, Γραμμικά Εξαρτημένα Διανύσματα
Εξάμηνο: 2o 2014-06-11 00:34:33 163
[Play] Διανύσματα (Μέρος Γ')  / Διάλεξη 17 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Συγγραμμικά διανύσματα, Ασκήσεις
Εξάμηνο: 2o 2014-06-05 00:34:12 111

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τετραγωνικό Σύστημα, Ομογενές Σύστημα
Εξάμηνο: 2o 2014-06-04 00:38:16 93
[Play] Διερεύνηση και Επίλυση Συστημάτων (Μέρος Α')  / Διάλεξη 14 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Επίλυση συστημάτων με τη μέθοδο του Crammer, ασκήσεις
Εξάμηνο: 2o 2014-06-04 00:32:11 116
[Play] Γραμμικά Συστήματα (Μέρος B')  / Διάλεξη 13 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ασκήσεις στα γραμμικά συστήματα
Εξάμηνο: 2o 2014-05-29 00:33:57 115
[Play] Γραμμικά Συστήματα (Μέρος A')  / Διάλεξη 12 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραμμικά Συστήματα Αλγεβικών Εξισώσεων, Επαυξημένος Πίνακας, Ασκήσεις βασισμένες σε θεωρήματα γραμμικών συστημάτων
Εξάμηνο: 2o 2014-05-29 00:42:34 150
[Play] Εφαρμογές Οριζουσών (Μέρος Γ')  / Διάλεξη 11 (Κώτσιος ΣτέλιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Γραμμικά Μαθηματικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εύρεση τάξης ενός πίνακα με την βοήθεια οριζουσών
Εξάμηνο: 2o 2014-05-28 00:39:03 111
Top