Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     Μορφολογία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Lehreinheit 4: Automaten - Morphologische Verarbeitung  / Διάλεξη 8 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [11h]
Εξάμηνο: 1o 2015-10-20 00:18:24 102
[Play] Lehreineit 2: Komposition und Derivation II  / Διάλεξη 10 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [14h]
Εξάμηνο: 1o 2015-10-19 00:08:13 108
[Play] Übersicht 2: Wortbildungstrategien II  / Διάλεξη 6 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [13h]
Εξάμηνο: 1o 2015-10-19 00:08:42 96

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [12h]
Εξάμηνο: 1o 2015-10-19 00:04:53 94
[Play] Lehreinheit 3: Analysen - Flexion  / Διάλεξη 7 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [11h]
Εξάμηνο: 1o 2015-10-19 00:13:25 137
[Play] Lehreinheit 2: Komposition und Derivation I  / Διάλεξη 5 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [11h]
Εξάμηνο: 1o 2015-09-24 00:27:16 122
[Play] Drei Beispiele: Inuit, Nihongo und Maori  / Διάλεξη 4 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [11h]
Εξάμηνο: 1o 2015-09-15 00:24:28 139
[Play] Übersicht 2: Wortbildungstrategien I  / Διάλεξη 2 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [11h]
Εξάμηνο: 1o 2015-09-14 00:15:44 101
[Play] Übersicht 3: Morphe - Allomorphe  / Διάλεξη 3 (Αλεξανδρή ΧριστίναΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [12h]
Εξάμηνο: 1o 2015-09-14 00:13:18 106

Μορφολογία, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφολογία [11h]
Εξάμηνο: 1o 2015-09-09 00:30:03 226
Top