Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα   RSS     Αρχαία Ιστορία Α' [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Σύνοψη ενοτήτων μαθήματος, Μέρος Β'  / Διάλεξη 22 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πραγματοποιείται σύνοψη των ενοτήτων μαθήματος και διάδραση με τους φοιτητές μέσω ερωτήσεων για εμπέδωση. (Αποτελεί το Μέρος Β' της 11ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-12-23 00:45:26 248
[Play] Σύνοψη ενοτήτων μαθήματος, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πραγματοποιείται σύνοψη των ενοτήτων του μαθήματος. (Αποτελεί το Μέρος A' της 11ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-12-23 00:59:21 247
[Play] Ο 5ος αιώνας π.Χ., Μέρος Ε'.  / Διάλεξη 20 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(Αποτελεί το Μέρος Β' της 10ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-12-16 00:28:08 240
[Play] Ο 5ος αιώνας π.Χ., Μέρος Δ'  / Διάλεξη 19 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο Πελοποννησιακός πόλεμος. (Αποτελεί το Μέρος A' της 10ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-12-16 01:02:20 238
[Play] Ο 5ος αιώνας π.Χ., Μέρος Γ'  / Διάλεξη 18 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο 5ος αιώνας π.Χ.. (Αποτελεί το Μέρος Β' της 9ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".) Αρχαία Αθήνα τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ..
Εξάμηνο: 1o 2014-12-09 00:57:42 233
[Play] Ο 5ος αιώνας π.Χ., Μέρος Β'  / Διάλεξη 17 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 5ο αιώνα π.Χ. (Αποτελεί το Μέρος A' της 9ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-12-09 00:56:17 296
[Play] Ο 5ος αιώνας π.Χ., Μέρος Α'  / Διάλεξη 16 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Οι μηδικοί πολέμοι. (Αποτελεί το Μέρος Β' της 8ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-11-25 00:53:18 327
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Αθήνα, Μέρος Γ'.  / Διάλεξη 15 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 6ο αιώνα π.Χ. Η αρχαϊκή Αθήνα τον 6ο αιώνα π.Χ. (Αποτελεί το Μέρος A' της 8ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-11-25 01:04:53 296
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Αθήνα, Μέρος Β'  / Διάλεξη 14 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 8ο, 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Η αρχαϊκή Αθήνα. (Αποτελεί το Μέρος Β' της 7ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-11-18 01:03:30 255
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Αθήνα, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 8ο, 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Η αρχαϊκή Αθήνα. (Αποτελεί το Μέρος Α' της 7ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-11-18 00:44:39 373
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Σπάρτη, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 12 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά το 7ο, 6ο και 5ο αιώνα π.Χ.. (Αποτελεί το Μέρος Β' της 6ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-11-11 00:56:05 206
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Σπάρτη, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 11 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 7ο, 6ο και 5ο αιώνα π.Χ.. - Ισότητα στον Κλήρο, - Νόμισμα και χρήση του, - Απαγόρευση εργασίας (Αποτελεί το Μέρος Α' της 6ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-11-11 01:08:26 209
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Σπάρτη, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 7ο, 6ο και 5ο αιώνα π.Χ.. -Κρυπτεία -Συσσίτια (Αποτελεί το Μέρος Β' της 5ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-11-04 00:50:40 178
[Play] Η αρχαϊκή και κλασσική Σπάρτη, Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 7ο, 6ο και 5ο αιώνα π.Χ.. - Προϋποθέσεις για να είναι κανείς Σπαρτιάτης Πολίτης, - Κείμενο του Πλουτάρχου - Έκθεση και απόθεση, - Αγωγή, - Οι μύθοι της Απόθεσης και της παιδεραστίας στην Σπάρτη. (Αποτελεί το Μέρος Α' της 5ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-11-04 01:22:20 408
[Play] Αρχαϊκή Περίοδος, Μέρος ΣΤ'.  / Διάλεξη 8 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιλαμβάνει: - Το πολίτευμα της Τυρανίδας, - Τύρρανοι (Αποτελεί το Μέρος Β' της 4ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-10-20 01:05:39 314
[Play] Αρχαϊκή Περίοδος, Μέρος Ε'.  / Διάλεξη 7 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιλαμβάνει: - Το πολίτευμα της Τυρανίδας, - Τύρρανοι (Αποτελεί το Μέρος A' της 4ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ". Αφορά το 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. )
Εξάμηνο: 1o 2014-10-20 01:02:33 249
[Play] Αρχαϊκή Περίοδος, Μέρος Δ'.  / Διάλεξη 6 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αφορά τον 7ο αιώνα και μετά. Περιλαμβάνει: - Το πολίτευμα της Αριστοκρατίας Λέξεις κλειδιά: Βουλή, Συνέλευση (Αποτελεί το Μέρος Β' της 3ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-10-14 00:39:28 272
[Play] Αρχαϊκή Περίοδος, Μέρος Γ'.  / Διάλεξη 5 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Aφορά το 8ο - 7ο - 6ο αιώνα π.Χ. Περιλαμβάνει την Οργάνωση της Πόλης, πολιτική και κοινωνική. Λέξεις κλειδιά: Βασιλιάς, Αριστοκρατία, Βουλή, Συνέλευση, Λαός, Δήμος, Θέμις, Δίκη (Αποτελεί το Μέρος Α' της 3ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ".)
Εξάμηνο: 1o 2014-10-14 00:59:45 399
[Play] Αρχαϊκή Περίοδος, Μέρος Β'  / Διάλεξη 4 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αρχαϊκή Περίοδος (9ος) - 8ος αιώνας - Αποικισμός, - Οργάνωση όλης - Ομηρικά έπη (Αποτελεί το Μέρος Β' της 2ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-10-07 01:13:09 450
[Play] Ανακτορικό Σύστημα, Μέρος Β'  / Διάλεξη 3 (Μπιργάλιας ΝίκοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αρχαία Ιστορία Α', Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Περίοδος Σκοτεινών Χρόνων (Αποτελεί το Μέρος Α' της 2ης διάλεξης του μαθήματος "Αρχαία Ιστορία Α' ")
Εξάμηνο: 1o 2014-10-07 01:04:54 551
Top