Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα   RSS     Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ημέρα 6, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 22 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Β' Καθολική Πέτρου. Καθολική επιστολή Ιούδα. Η προς Εβραίους επιστολή. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-10 00:42:39 166
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β'  / Διάλεξη 21 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Οι Ποιμαντικές επιστολές (συνέχεια).
Εξάμηνο: 1o 2014-09-10 00:19:07 122
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Β' (συνέχεια)  / Διάλεξη 21 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Λοιπές Καθολικές. Α' καθολική Πέτρου.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-10 00:23:35 99
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 20 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η προς Κολοσσαείς (συνέχεια). Η προς Εφεσίους.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-10 00:40:40 116
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α' (συνέχεια)  / Διάλεξη 20 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Οι Ποιμαντικές επιστολές (προς Τιμόθεο και προς Τίτο).
Εξάμηνο: 1o 2014-09-10 00:53:23 121
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 19 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η προς Φιλιππησίους (συνέχεια). Η προς Κολοσσαείς.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-09 00:28:34 111
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 18 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η προς Ρωμαίους επιστολή (συνέχεια). Οι επιστολές της αιχμαλωσίας. Η προς Φιλήμονα. Η προς Φιλιππησίους.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-09 00:36:20 111
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 17 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η Α' προς Κορινθίους επιστολή. Η Β' προς Κορινθίους επιστολή. Η προς Γαλάτας επιστολή. Η προς Ρωμαίους επιστολή.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-09 00:52:50 103
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Α'  / Διάλεξη 16 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η Β' προς Θεσσαλονικείς επιστολή. Η Α' προς Κορινθίους.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-09 00:53:24 158
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 15 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η Α' προς Θεσσαλονικείς επιστολή.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-08 00:32:07 145
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 14 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Ο βίος του Αποστόλου Παύλου. Τα έργα και οι επιστολές του Παύλου.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-08 00:52:03 228
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Β'  / Διάλεξη 13 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η δομή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Οι Συνοπτικοί και το κατά Ιωάννην. Κριτική του κειμένου. Οι καθολικές επιστολές του Ιωάννου.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-08 00:50:39 178
[Play] Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 12 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Ιωάννεια Γραμματεία. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-08 00:53:15 212
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 11 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (συνέχεια). Οι Πράξεις των Αποστόλων.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-05 00:30:40 169
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 10 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (συνέχεια).
Εξάμηνο: 1o 2014-09-05 00:59:29 174
[Play] Ημέρα 3, Μέρος B'  / Διάλεξη 9 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (συνέχεια). Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-05 00:19:55 154
[Play] Ημέρα 3, Μέρος Α'  / Διάλεξη 8 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-05 00:53:15 181
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Ε'  / Διάλεξη 7 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (συνέχεια).
Εξάμηνο: 1o 2014-09-04 00:32:28 251
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Δ'  / Διάλεξη 6 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-04 00:59:43 286
[Play] Ημέρα 2, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 5 (Δεσπότης ΣωτήριοςΚαθηγητής)

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Η Κριτική των Ευαγγελίων και το Συνοπτικό Πρόβλημα.
Εξάμηνο: 1o 2014-09-04 00:38:39 253
Top