Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα   RSS     Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [13h]
Εξάμηνο: 5o 2015-01-07 01:20:10 171

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

The final lecture of the course focuses on recent approaches in foreign language teaching. More specifically, the unit begins with a detailed overview of the main principles and features of the communicative approach, principles of communicative activities and its drawbacks. This leads to the presentation of the rationale and main features of task based language learning and the design task based lessons. The unit closes with a presentation of culture in language teaching and the importance of developing students’ intercultural competence.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-19 00:42:35 162

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

The final lecture of the course focuses on recent approaches in foreign language teaching. More specifically, the unit begins with a detailed overview of the main principles and features of the communicative approach, principles of communicative activities and its drawbacks. This leads to the presentation of the rationale and main features of task based language learning and the design task based lessons. The unit closes with a presentation of culture in language teaching and the importance of developing students’ intercultural competence.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-19 00:46:06 218
[Play] Unit 7: Focus on Learning and the Language Learner  / Διάλεξη 7 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [13h]
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 01:21:14 169
[Play] Unit 7: Focus on Learning and the Language Learner (Part B)  / Διάλεξη 14 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture continues to focus on language learning presenting research on good language learners. More specifically, individual learner variables (affective, personality and cognitive) which have been found to influence success in language learning are discussed. Special attention is given to learner strategies and learner autonomy and how they can be developed in the foreign language classroom.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-12 00:56:03 175
[Play] Unit 7: Focus on Learning and the Language Learner (Part A)  / Διάλεξη 13 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture continues to focus on language learning presenting research on good language learners. More specifically, individual learner variables (affective, personality and cognitive) which have been found to influence success in language learning are discussed. Special attention is given to learner strategies and learner autonomy and how they can be developed in the foreign language classroom.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-12 00:59:11 258

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture focuses on the area of psycholinguistics and second language acquisition providing an overview of the main theories of language learning (e.g. behavioursim, cognitivism, constructivism, social interactionism), their principles and how they have affected language teaching practices in the classroom.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-05 00:56:43 213

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture focuses on the area of psycholinguistics and second language acquisition providing an overview of the main theories of language learning (e.g. behavioursim, cognitivism, constructivism, social interactionism), their principles and how they have affected language teaching practices in the classroom.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-05 01:15:32 326

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [13h]
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 01:33:03 116
[Play] Unit 5: Foreign Language Curriculum and Syllabus Design (Part C)  / Διάλεξη 9 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

The purpose of this lecture is to raise students’ awareness of the main features and purposes of curriculum and syllabus and how these relate. The presentation continues with an overview of the curriculum development process in the US, UK and Greece. The major focus of this unit is on the stages in language course design where issues such as needs analysis, means analysis and syllabus design are thoroughly discussed.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-28 00:50:00 192

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture focuses on the area of psycholinguistics and second language acquisition providing an overview of the main theories of language learning (e.g. behavioursim, cognitivism, constructivism, social interactionism), their principles and how they have affected language teaching practices in the classroom.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-28 00:50:00 237
[Play] Unit 5: Foreign Language Curriculum and Syllabus Design (Part B)  / Διάλεξη 8 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

The purpose of this lecture is to raise students’ awareness of the main features and purposes of curriculum and syllabus and how these relate. The presentation continues with an overview of the curriculum development process in the US, UK and Greece. The major focus of this unit is on the stages in language course design where issues such as needs analysis, means analysis and syllabus design are thoroughly discussed.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-28 00:53:41 208

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [13h]
Εξάμηνο: 5o 2014-11-26 01:34:02 153
[Play] Unit 5: Foreign Language Curriculum and Syllabus Design (Part A)  / Διάλεξη 7 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

The purpose of this lecture is to raise students’ awareness of the main features and purposes of curriculum and syllabus and how these relate. The presentation continues with an overview of the curriculum development process in the US, UK and Greece. The major focus of this unit is on the stages in language course design where issues such as needs analysis, means analysis and syllabus design are thoroughly discussed.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-21 01:38:17 350
[Play] Unit 5: Foreign Language Curriculum and Syllabus Design  / Διάλεξη 4 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [13h]
Εξάμηνο: 5o 2014-11-19 01:34:10 144
[Play] Unit 4: Foreign Language Knowledge and Course Planning  / Διάλεξη 6 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture attempts to answer the question “what does it mean to know a foreign language”. Starting with a discussion of the terms competence and performance as defined by Chomsky, the presentation focuses on communicative competence and models of Co-Co developed within the area of applied linguistics. The distinction between declarative and procedural knowledge is also discussed and how different conceptions of foreign language knowledge impact on language course design.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-07 01:08:07 265
[Play] Unit 2: Approaches and Methods in Foreign Language Teaching (Part D)  / Διάλεξη 5 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture focuses on well known approaches and methods used in the teaching of English as a foreign language. The unit begins with a discussion of the main principles and features of “approach” and “method” and how they relate. The rest of the unit provides an overview of the main principles of well known and widely used methods and closes with a discussion of the drawbacks of methods and the rationale of an eclectic approach.
Εξάμηνο: 5o 2014-10-24 00:41:25 214
[Play] Unit 2: Approaches and Methods in Foreign Language Teaching (Part C)  / Διάλεξη 4 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture focuses on well known approaches and methods used in the teaching of English as a foreign language. The unit begins with a discussion of the main principles and features of “approach” and “method” and how they relate. The rest of the unit provides an overview of the main principles of well known and widely used methods and closes with a discussion of the drawbacks of methods and the rationale of an eclectic approach.
Εξάμηνο: 5o 2014-10-24 00:46:43 231
[Play] Unit 3: The Object of Knowledge in Foreign Language Courses  / Διάλεξη 2 (Δενδρινού ΒασιλικήΚαθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών [13h]
Εξάμηνο: 5o 2014-10-22 01:16:49 150
[Play] Unit 2: Approaches and Methods in Foreign Language Teaching (Part B)  / Διάλεξη 3 (Καραβά ΕυδοκίαΑναπλ. Καθηγήτρια)

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Γλωσσών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This lecture focuses on well known approaches and methods used in the teaching of English as a foreign language. The unit begins with a discussion of the main principles and features of “approach” and “method” and how they relate. The rest of the unit provides an overview of the main principles of well known and widely used methods and closes with a discussion of the drawbacks of methods and the rationale of an eclectic approach.
Εξάμηνο: 5o 2014-10-17 00:44:50 288
Top