Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Χειρουργική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Σύνδρομο οξείας κοιλίας, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 27 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οξεία κοιλία και περιγράφεται η εικόνα του ασθενούς με το σύνδρομο αυτό, η διαγνωστική προσπέλαση, το ιστορικό και η φυσική εξέταση που πρέπει να γίνει στον ασθενή. Επίσης γίνεται αναφορά στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου, στα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασθενών με οξεία κοιλία.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 00:47:03 278
[Play] Σύνδρομο οξείας κοιλίας, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 26 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή ορίζεται η οξεία κοιλία και περιγράφεται η εικόνα του ασθενούς με το σύνδρομο αυτό, η διαγνωστική προσπέλαση, το ιστορικό και η φυσική εξέταση που πρέπει να γίνει στον ασθενή. Επίσης γίνεται αναφορά στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου, στα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασθενών με οξεία κοιλία.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-17 00:45:26 276
[Play] Λιθίαση Χοληφόρων  / Διάλεξη 25 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή περιγράφεται η πάθηση της λιθίασης χοληφόρων και του αποφρακτικού ίκτερου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-16 01:22:13 315

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το ήπαρ και η σπλήνα και η χειρουργική τους παθολογία.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-10 01:10:11 351
[Play] Παχύ έντερο  / Διάλεξη 23 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στην διάλεξη αυτή παρουσιάζεται η ισχαιμική κολίτιδα, η οποία είναι πάθηση του παχέος εντέρου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-09 01:15:52 312
[Play] Πάγκρεας, Μέρος Β'  / Διάλεξη 22 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το πάγκρεας, η χειρουργική του παθολογία και δύο νόσοι που το αφορούν.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 00:39:29 322
[Play] Πάγκρεας, Μέρος Α'  / Διάλεξη 21 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το πάγκρεας, η χειρουργική του παθολογία και δύο νόσοι που το αφορούν.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-03 00:38:19 353

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το παχύ και το λεπτό έντερο και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που μπορούν να παρουσιαστούν σε αυτά. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος γίνεται λόγος για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-02 00:49:40 154

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά το παχύ και το λεπτό έντερο και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που μπορούν να παρουσιαστούν σε αυτά. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος γίνεται λόγος για τις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-02 00:40:17 145

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά ο στόμαχος και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που σχετίζονται με αυτόν. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-26 00:43:12 150

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά ο στόμαχος και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις που σχετίζονται με αυτόν. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-26 00:46:22 246
[Play] Παθήσεις του οισοφάγου, Μέρος Α΄  / Διάλεξη 15 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά ο οισοφάγος και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που σχετίζονται με αυτόν. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-25 01:00:43 211
[Play] Παθήσεις του οισοφάγου, Μέρος Β΄  / Διάλεξη 16 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ανατομικά ο οισοφάγος και παρουσιάζονται οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις που σχετίζονται με αυτόν. Σημειώνεται η κλινική εικόνα των παθήσεων αυτών, οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, η διάγνωση και η θεραπεία που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-25 01:00:43 200
[Play] Αιμορραγίες Πεπτικού  / Διάλεξη 14 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στην παρούσα διάλεξη εξετάζεται η ανατομία του πεπτικού συστήματος και το σημείο όπου αυτό χωρίζεται σε ανώτερο και κατώτερο πεπτικό. Επίσης αναφέρονται τα αίτια μιας αιμορραγίας στο πεπτικό σύστημα, οι επιπτώσεις στον υπόλοιπο οργανισμό, ο τρόπος εκδήλωσης της, καθώς και ο τρόπος διάγνωσης και αντιμετώπισης αιμορραγικών παθήσεων.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-19 01:05:44 283
[Play] Παθήσεις του μαστού  / Διάλεξη 13 (Μπονάτσος ΓεράσιμοςΚαθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζεται ένα μεγάλο κεφάλαιο της χειρουργικής παθολογίας, οι παθήσεις του μαστού. Παρουσιάζονται οι καλοήθεις παθήσεις και η διαγνωστική τους προσέγγιση, όπως επίσης και τα είδη καρκίνου του μαστού, οι παράγοντες που τον προδιαθέτουν και οι παράγοντες κινδύνου και τέλος τα κλινικά χαρακτηριστικά, η κλινική εικόνα και η θεραπεία της κακοήθους πάθησης.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-18 01:05:34 167

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή γίνεται λόγος για σταθερά ανατομικά σημεία, καθώς και για τη χειρουργική παθολογία των οργάνων.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-12 00:25:52 205

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή γίνεται λόγος για σταθερά ανατομικά σημεία, καθώς και για τη χειρουργική παθολογία των οργάνων.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-12 00:41:59 288

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζεται η τεχνική της λαπαροσκόπησης, επέμβαση στην οποία το χειρουργικό τραύμα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις ανοιχτές επεμβάσεις.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-04 01:10:18 185
[Play] Αρχές χειρουργικής ογκολογίας  / Διάλεξη 9 (Μπίρμπας ΚωνσταντίνοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη διάλεξη αυτή γίνεται ταξινόμηση των κακοηθειών, νεοπλασμάτων και εντοπίζονται τα πιθανά αίτια της νόσου. Παρουσιάζονται τα στάδια και ο τρόπος διάγνωσης της νόσου, και τέλος εντοπίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι που προκύπτουν από την διάγνωση της νόσου.
Εξάμηνο: 5o 2014-10-29 01:13:47 261
[Play] Υγρά και ηλεκτρολύτες  / Διάλεξη 8 (Μπίρμπας ΚωνσταντίνοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Χειρουργική, Τμήμα Νοσηλευτικής

Στην διάλεξη αυτή επισημαίνεται η σημασία της χορήγησης υγρών και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς που παρουσιάζουν έλλειψη καθώς επίσης παρουσιάζονται τα μοτίβα χορήγησης υγρών και ηλεκτρολυτών για την αναπλήρωση αυτών.
Εξάμηνο: 5o 2014-10-22 01:04:03 428
Top