Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Εισαγωγή στην ειδική αγωγή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Αναλυτικά Προγράμματα και Ειδική Εκπαίδευση (Ντεροπούλου-Ντέρου ΕυδοξίαΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην ειδική αγωγή, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διάλεξη 5
Εξάμηνο: 3o 2015-01-02 00:28:24 136
[Play] Νομοθετικοί Σταθμοί στην Ειδική Αγωγή (Ντεροπούλου-Ντέρου ΕυδοξίαΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην ειδική αγωγή, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διάλεξη 4
Εξάμηνο: 3o 2014-12-26 00:28:56 89
[Play] Ιστορικοί Σταθμοί στην Ειδική Αγωγή (Ντεροπούλου-Ντέρου ΕυδοξίαΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην ειδική αγωγή, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διάλεξη 3
Εξάμηνο: 3o 2014-12-19 00:06:28 96
[Play] Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας (Ντεροπούλου-Ντέρου ΕυδοξίαΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην ειδική αγωγή, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διάλεξη 2
Εξάμηνο: 3o 2014-12-12 00:27:42 127
[Play] Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της Ειδικής Αγωγής ως επιστήμης (Ντεροπούλου-Ντέρου ΕυδοξίαΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στην ειδική αγωγή, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διάλεξη 1
Εξάμηνο: 3o 2014-10-03 00:28:05 228
Top