Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Μαθηματική Λογική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Επίλυση ασκήσεων στην Κατηγορηματική Λογική.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-27 00:59:53 249
[Play] Οι αναπόδεικτοι τρόποι των Στωικών  / Διάλεξη 37 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Οι αναπόδεικτοι τρόποι των Στωικών.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-22 01:00:15 145
[Play] Η Λογική των Στωικών  / Διάλεξη 36 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Η θεωρία νοήματος και αλήθειας των Στωικών. Η θεωρία λεκτών. Το σύστημα φυσικής παραγωγής.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-22 00:59:54 189

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Τα συλλογιστικά σχήματα του Αριστοτέλη.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-15 00:59:59 125
[Play] Η θεωρία συλλογισμού του Αριστοτέλη  / Διάλεξη 34 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Η θεωρία συλλογισμού του Αριστοτέλη. Η διάκριση σε αποδεικτικό και διαλεκτικό συλλογισμό.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-15 00:59:56 131

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Το τετράγωνο της αντίθεσης του Αριστοτέλη. Σημ : Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε προς το τέλος των μαθημάτων και προϋποθέτει κάποιες γνώσεις που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες διαλέξεις.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-13 00:59:53 115
[Play] Η Περιπατητική Λογική του Αριστοτέλη  / Διάλεξη 32 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Η Περιπατητική Λογική του Αριστοτέλη. Σημ : Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε προς το τέλος των μαθημάτων και προϋποθέτει κάποιες γνώσεις που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες διαλέξεις.
Εξάμηνο: 5o 2013-05-13 00:59:55 164
[Play] Το θεώρημα μη πληρότητας του Gödel  / Διάλεξη 31 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Το θεώρημα μη πληρότητας του Gödel για την πρωτοβάθμια γλώσσα της Αριθμητικής.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-24 01:00:12 118

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Τα θεωρήματα εγκυρότητας και πληρότητας του Κατηγορηματικού Λογισμού. Το θεώρημα μη πληρότητας του Gödel για την πρωτοβάθμια γλώσσα της Αριθμητικής.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-24 00:59:55 115

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Περιγραφική απόδειξη και εφαρμογή του θεωρήματος κανονικής ποσοδεικτικής μορφής της Κατηγορηματικής Λογικής.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-22 00:59:54 138

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Παρουσίαση και περιγραφική απόδειξη του θεωρήματος κανονικής ποσοδεικτικής μορφής της Κατηγορηματικής Λογικής.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-22 00:59:53 129

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Το θεώρημα υπαρξιακής σταθεροποίησης της Κατηγορηματικής Λογικής. Παρουσιασή της στρατηγικής για τη διαδικασία απόδειξης της τυπικής συνεπαγωγής ενός τύπου από ένα σύνολο υποθέσεων.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-15 00:59:54 105

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Παραδείγματα εφαρμογής των αξιωματικών σχημάτων της Κατηγορηματικής Λογικής για την απόδειξη τυπικών θεωρημάτων.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-15 00:59:56 87

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Αναδρομικός ορισμός της αντικαταστάσιμης μεταβλητής. Ένα παράδειγμα στο οποίο δεν ισχύει η αντικαστασιμότητα μεταβλητής. Τα βασικά θεωρήματα της Κατηγορηματικής Λογικής. Παραδείγματα εφαρμογής.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-10 01:00:06 104

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Ανασκόπηση των αξιωματικών σχημάτων του Κατηγορηματικού Λογισμού. Η έννοια της αντικαταστασιμότητας μίας μεταβλητής στον Κατηγορηματικό Λογισμό.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-10 00:59:53 129
[Play] Κατηγορηματικός Λογισμός – Αξιώματα  / Διάλεξη 23 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Αξιωματικά σχήματα της Κατηγορηματικής Λογικής.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-08 00:59:57 86
[Play] Κατηγορηματικός Λογισμός – Εισαγωγή  / Διάλεξη 22 (Δημητρακόπουλος ΚώσταςΚαθηγητής)

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Χρήση αξιωμάτων και αποδεικτικών κανόνων για την κατασκευή ενός συστήματος που είναι πλήρες και έγκυρο. Διάκριση των αξιωμάτων σε λογικά και σε μη λογικά. Επέκταση των αξιωμάτων του Προτασιακού λογισμού με λογικά αξιώματα που αφορούν τους ποσοδείκτες και την ισότητα.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-08 00:59:56 122

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Παραδείγματα εφαρμογής του ορισμού αλήθειας του Tarski
Εξάμηνο: 5o 2013-04-03 01:00:18 101

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Παραδείγματα εφαρμογής του ορισμού αλήθειας του Tarski.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-03 00:59:52 113

Μαθηματική Λογική, Τμήμα Μαθηματικών

Παραδείγματα εφαρμογής του ορισμού αλήθειας του Tarski.
Εξάμηνο: 5o 2013-04-01 00:59:57 129
Top