Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα   RSS     Θεωρία Galois [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Επιλύσιμες ομάδες  / Διάλεξη 41 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Προτάσεις. Γενική εξίσωση βαθμού n.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-22 01:16:04 198
[Play] Δομή ομάδας Galois  / Διάλεξη 40 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Επιλύσιμες ομάδες, πεπερασμένες ομάδες. Παραδείγματα.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-20 00:41:43 137
[Play] Επέκταση με ριζικά  / Διάλεξη 39 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Επέκταση Galois με ριζικά, περιπτώσεις.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-20 00:47:34 98

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Επέκταση με ριζικά, πολυώνυμα και επίλυση με ριζικά. Πρόβλημα: πότε ένα πολυώνυμο επιλύεται με ριζικά.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:32:23 74
[Play] Κυκλική ομάδα αυτομορφισμών  / Διάλεξη 37 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Ομάδα αυτομορφισμών κυκλικής τάξης n.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:45:30 88

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Πόρισμα, απόδειξη.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-13 00:40:01 129
[Play] Ν-οστό κυκλοτομικό πολυώνυμο  / Διάλεξη 35 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Εφαρμογή. Παρατηρήσεις.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-13 00:49:11 139

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Κυκλοτομικά πολυώνυμα με ακέραιους συντελεστές. Υπολογισμοί, ιδιότητες.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-08 00:40:20 98
[Play] Πρωταρχικές γεννήτορες  / Διάλεξη 33 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Ορισμοί, κυκλοτομικό πολυώνυμο.
Εξάμηνο: 5o 2015-01-08 00:41:20 72
[Play] Σώμα ριζών πολυωνύμου  / Διάλεξη 32 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Παράδειγμα του x κύβου μείον 2 στο Q[x]
Εξάμηνο: 5o 2014-12-23 00:03:22 101

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Παραδείγματα, εφαρμογές.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-23 00:40:21 95

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Υπενθύμιση επέκταης Galois.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-18 00:44:40 79

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Απόδειξη.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-18 00:36:29 107

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Παράδειγμα: Ομορφισμός ομάδων.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-16 00:40:26 75

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Απόδειξη του αντίστροφου του προηγούμενου πορίσματος. Συμμετρικές ομάδες και ομορφισμός ομάδων.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-16 00:30:36 125

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Πόρισμα, απόδειξη, παρατηρήσεις.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:44:02 130
[Play] Επεκτάσεις Galois: συνέχεια  / Διάλεξη 25 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Κάθε κανονική επέκταση είναι επέκταση Galois για υποσώματα στο C. Προτάσεις, απόδειξη.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:42:36 88

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Παρατηρήσεις, παραδείγματα.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-09 00:37:14 91
[Play] Επεκτάσεις Galois  / Διάλεξη 23 (Εμμανουήλ ΙωάννηςΚαθηγητής)

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Ομάδα Galois. Κανονικές επεκτάσεις και επεκτάσεις Galois.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-09 00:50:44 162

Θεωρία Galois, Τμήμα Μαθηματικών

Παρατηρήσεις, πρόταση. Απόδειξη του αντίστροφου του προηγούμενου λήμματος. Σύνδεση με σώματα ριζών.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-04 00:39:37 97
Top