Βρέθηκαν 28 αποτελέσματα   RSS     Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Πρόσθετο Υλικό (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Χάρτινα Θέατρα - Ενότητα 2
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 00:05:07 211
[Play] Πρόσθετο Υλικό (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 1 - Fest Charleville
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 00:15:39 133
[Play] Πρόσθετο Υλικό (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 4 - Μέρος Ε'
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 00:02:22 108
[Play] Πρόσθετο Υλικό (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 4 - Μέρος Α'
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 00:07:00 110
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 8 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Παραστάσεις Φοιτητών
Εξάμηνο: 1o 2014-12-12 00:32:04 124
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 7 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 3 Μέρος Β΄
Εξάμηνο: 1o 2014-12-11 00:06:36 134
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 6 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 3 Μέρος Α΄
Εξάμηνο: 1o 2014-12-11 00:02:14 141
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 5 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 2
Εξάμηνο: 1o 2014-12-11 00:00:25 148
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 4 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ενότητα 1
Εξάμηνο: 1o 2014-12-11 00:00:29 131
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 3 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Εκπαίδευση 3
Εξάμηνο: 1o 2014-12-10 00:01:46 110
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 2 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Εκπαίδευση 2
Εξάμηνο: 1o 2014-12-10 00:02:10 132
[Play] Πρόσθετο Υλικό  / Διάλεξη 1 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Εκπαίδευση 1
Εξάμηνο: 1o 2014-12-10 00:01:06 118
[Play] Ημέρα 9, Μέρος A'  / Διάλεξη 16 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Οι τελικές παρουσιάσεις των σπουδών
Εξάμηνο: 1o 2014-12-09 00:35:55 76
[Play] Ημέρα 8, Μέρος A'  / Διάλεξη 15 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Οι τελικές παρουσιάσεις των σπουδών
Εξάμηνο: 1o 2014-12-02 01:37:51 103
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Β'  / Διάλεξη 14 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Παρουσιάσεις σπουδών και διορθώσεις, συζήτηση για κάθε μία σπουδή
Εξάμηνο: 1o 2014-11-25 00:57:03 67
[Play] Ημέρα 7, Μέρος Α'  / Διάλεξη 13 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Παρουσιάσεις σπουδών και διορθώσεις, συζήτηση για κάθε μία σπουδή
Εξάμηνο: 1o 2014-11-25 01:00:53 46
[Play] Ημέρα 6, Μέρος Α'  / Διάλεξη 12 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Παρουσιάσεις σπουδών και διορθώσεις, συζήτηση για κάθε μία σπουδή
Εξάμηνο: 1o 2014-11-18 00:45:08 68
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Γ'  / Διάλεξη 11 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πρώτοι σχεδιασμοί σπουδών, διορθώσεις και παρατηρήσεις
Εξάμηνο: 1o 2014-11-11 00:02:12 59
[Play] Ημέρα 5, Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Εφαρμογή στις πρώτες ιδέες
Εξάμηνο: 1o 2014-11-11 00:46:52 55
[Play] Ημέρα 5, Μέρος A'  / Διάλεξη 9 (Παρούση ΑντιγόνηΕπίκουρη καθηγήτρια)

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Δόκιμες αυτοσχεδιασμοί με κούκλες “τα χέρια”, παρατηρήσεις πάνω στη κίνηση
Εξάμηνο: 1o 2014-11-11 00:48:15 91
Top