Βρέθηκαν 33 αποτελέσματα   RSS     Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Ρύπανση εσωτερικών χώρων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-06-10 00:59:56 113

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Ρύπανση εσωτερικών χώρων.
Εξάμηνο: 8o 2015-06-10 00:59:36 70

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Χημεία ανόργανων αζωτούχων ενώσεων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-06-03 00:59:59 85

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Χημεία ανόργανων αζωτούχων ενώσεων.
Εξάμηνο: 8o 2015-06-03 00:59:56 92

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Διαχείριση αποβλήτων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-05-27 00:49:39 76

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Μειονεκτήματα βιοδιασπώμενων πλαστικών.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-25 00:59:49 39

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-25 00:59:59 96

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Διαχείριση αποβλήτων (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-05-25 01:00:00 100

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Τοξικολογικές μελέτες (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-05-20 00:59:57 87

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Τοξικολογικές μελέτες.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-20 00:59:57 80

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Προσδιορισμός φαινόλων.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-18 00:59:56 91

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Διαχείριση αποβλήτων.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-18 00:59:57 109

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Αιωρούμενα σωματίδια (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-05-13 00:59:56 87

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Αιωρούμενα σωματίδια.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-13 00:59:51 81

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση δομικών υλικών εμπλουτισμένων με διοξείδιο του τιτανίου (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-05-06 00:59:54 79

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Φωτοκαταλυτική αποδόμηση ατμοσφαιρικών ρύπων με χρήση δομικών υλικών εμπλουτισμένων με διοξείδιο του τιτανίου.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-06 00:59:58 73

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Προσδιορισμός βιοχημικά - χημικά απαιτούμενου οξυγόνου.
Εξάμηνο: 8o 2015-05-04 01:00:00 125

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Επεξεργασία λυμάτων. Τεχνολογίες - Έλεγχος (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-05-04 01:00:01 47

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Επεξεργασία λυμάτων. Τεχνολογίες - Έλεγχος (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-04-29 01:00:02 61

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας

Επεξεργασία λυμάτων. Τεχνολογίες - Έλεγχος (συνέχεια).
Εξάμηνο: 8o 2015-04-29 00:59:56 81
Top